Skip to main content

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme

Rehunsäilöntäaineiden kohdalla vastuu tuotteista ulottuu raaka-ainehankinnasta aina eläinterveyteen saakka. AIV-säilöntäaineiden valmistuksessa ja myynnissä toimintaa ohjaa tuotteen laatu ja tuotetiedon oikeellisuus, työturvallisuus niin tuotannossa kuin tilalla sekä ympäristönäkökohdat. Vastuullisella toiminnalla haluamme varmistaa sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme tyytyväisyyden.

AIV-säilöntäaineet ovat luotettavia

AIV-tuotteiden laadunhallintaa toteutetaan monin tavoin. Jokainen valmistuserä analysoidaan ja siitä säilytetään vastanäyte käyttölaboratoriossa. Myös raaka-ainetoimittajilta vaaditaan vastaavat näyte- ja laatutodistukset. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadunvarmistuksessa käytetään ulkopuolista analytiikkaa, jolla varmistetaan, ettei tuotteissa ole epäpuhtauksia, kuten dioksiinia tai raskasmetalleja. Siksi AIV-tuotteiden koostumukseen voi luottaa.

AIV-tuotteiden myynti ja markkinointi pohjautuu asiantuntemukseen, ja siksi antamamme tuotetietous ja rehunsäilönnän neuvonta perustuu riippumattomiin tutkimuksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. AIV-säilöntäaineiden tuotetiedot ja -dokumentaatio, mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet, ovat luotettavia, ajan tasalla ja löytyvät helposti kotisivuiltamme.

Eastman vastuullisena toimijana

Eastman Chemical Company on sitoutunut kehittämään toimintojensa kestävyyttä. Suomessa vastuullisuuden kulmakivet ovat yhtiön vuosittain määrittelemät ympäristötavoitteet, ympäristölupa ja erilaiset sertifioidut standardit, kuten rehuturvallisuusstandardi FAMI QS. Työntekijöiden, urakoitsijoiden, asiakkaiden ja yhteisön turvallisuus on yksi toiminnan ydinarvoista.

Eastman määrittelee vuosittain konkreettiset ympäristötavoitteet, joiden tarkoituksena on kehittää toimintaa ja vähentää ympäristökuormituksia.

Lisää tietoa vastuullisuudesta löydät kansainvälisiltä kotisivuilta www.eastman.com.

Laatujärjestelmät ja kansainväliset standardit säätelevät toimintaa

Oulun tehtaan toimintaa määrittää ympäristölupa, jonka noudattamista seurataan säännöllisesti ulkopuolisten viranomaistarkastusten avulla. Eastman noudattaa useita eri laatujärjestelmiä, josta osoituksena ovat sertifikaatit mm. rehuturvallisuuden, tuotannon ja työn turvallisuuden, rahtivalmistuksen ja myynnin osalta.

Eastman on sitoutunut toiminnassaan eri kansainvälisiin standardeihin. Suomen toiminnan neljä tärkeintä standardia ovat:

  • laadunhallintajärjestelmä ISO 9001
  • ympäristöjärjestelmä ISO 14 001
  • työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen ISO 45001
  • rehuturvallisuus FAMI QS -standardi.


Kaikkien standardien noudattamista valvotaan vuosittain tehtävillä ulkopuolisilla tarkistuksilla.