Skip to main content

Käsitelty säilöheinä maittaa hevosille paremmin

Pölyt heinässä voivat liittyä homeiden kasvuun heinässä ja sisältää homeitiöitä, jolloin pöly on erityisen vaarallista sekä eläimille että eläimiä hoitaville ihmisille. Homeiden kasvua säilöheinässä voidaan estää Propcorn NC -tuotteella säilönnän yhteydessä.

Huippulaatuinen säilöheinä tuoksuu raikkaalta eikä pölise

Propcorn NC -säilöntäaineella voit parantaa säilöheinän hygieenistä laatua ja heinän maittavuutta. Propcorn NC sisältää propionihappoa, joka on tehokas homeiden kasvun estäjä. Propionihappoa esiintyy luonnostaan hevosen ja märehtijöiden ruuansulatuselimistössä, joten Propcorn NC -lisä säilöheinässä on eläimelle turvallinen.

Säilöntävaiheessa heinään lisätty Propcorn NC estää homeiden kasvua heinässä ja toimii vielä paalin avaamisen jälkeenkin hidastaen homeiden kasvua. Avattu paali pysyy siten pidempään käyttökelpoisena, ja samalla rehuhävikki vähenee. Maittavuuskokeessa on todettu, että hevoset valitsevat mieluiten Propcorn NC -käsiteltyä heinää käsittelemättömän heinän sijaan.

Säilöheinälle soveltuvat myös AIV Ässä ja Propcorn Plus.

Karitsan kasvu ja uuhen maidontuotanto hyötyvät huippulaatuisesta rehusta

AIV-säilöntäaineet parantavat rehun maittavuutta ja pitävät rehun ravintosisällön mahdollisimman lähellä sitä, mitä se on ruohon kasvaessa vielä pellolla: valkuainen pysyy valkuaisena ja aminohappoina ja sokerit sokereina. Rajoittuneesti käynyt säilörehu lisää mikrobivalkuaisen synteesiä pötsissä, ja siten parantaa eläimen valkuaisen saantia rehusta.

Säilörehun laatuparametreista rehun maittavuutta parhaiten kuvaa syönti-indeksi. AIV-säilöntäaineet parantavat rehun syönti-indeksiä, sillä AIV-tuotteiden muurahaishappo rajoittaa käymistä.

Lähteet
  1. SÄRKIJÄRVI, S., SEPPÄLÄ, A., PERÄLÄ, J., HEIKKILÄ, T., NYSAND, M., MÄKI, M. 2012. Preference of horses for haylage ensiled with propionic acid based additive. In: Proceedings of the XVI international silage conference, Hämeenlinna, Finland, 2-4 July 2012 / Edited by K.Kuoppala, M.Rinne and A.Vanhatalo. Jokioinen, Helsinki: p. 516-517. 29.6.2012
    ​​​​​​​https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Artturi/artturi_web_service/xvi_international_silage_conference/ISC2012_Proceedings_5July2012.pdf​​​​​​​
Maittavuuskokeessa hevoset valitsivat ensisijaisesti (82 % valintatilanteista) Propcorn NC -käsitellyn heinän.