Skip to main content

Maittavalla rehulla tavoitepainoon

Liemirehun hapotus AIV-tuotteilla vähentää tehokkaasti liemen virhekäymistä. Hapotus vaikuttaa myös sian ruuansulatukseen.

Liemirehun hapattamisen on havaittu vaikuttavan ruoansulatuskanavan rakenteisiin, toimintaan ja mikrobiologiaan1 sekä vähentävän ripulia2 ja paksusuolentulehdusta3. Hapon käytöllä vaikutetaan tehokkaasti myös rehun hiiva- ja homepitoisuuteen, mikä parantaa rehun maittavuutta ja pienentää rehujen energiatappioita.

Porsaat aiemmin tavoitepainoon – satsaa rehuhyötysuhteeseen

Vieroituksen jälkeen porsaat tulisi saada mahdollisimman nopeasti tavoitepainoon. Porsaiden pysyessä terveinä ilman ripulia tai muita ruuansulatuksen sairauksia tavoitepainoon päästään nopeammin.

Jo muutaman päivän nopeampi kasvu merkitsee paljon tilasi talouteen. Porsas syö viidennen elinviikkonsa kohdalla 250–300 grammaa rehua viikossa rehuhyötysuhteen ollessa korkea, kun viikolla 11 syönti voi olla 1,4–1,6 kg, rehuhyötysuhteen samalla heiketessä. Suurempi osa rehusta menee siis porsaan ylläpitoon kasvatuksen asemasta.

Rehuhyötysuhde heikkenee nopeasti yhdeksän viikon iän jälkeen. Satsaus ruokintaan tätä ennen lyhentää kasvatusaikaa ja parantaa tilasi taloudellista tulosta.

Tavoitepainon saavuttaminen viikkoa lyhyemmässä ajassa pudottaa välikasvatuskauden rehumäärää useilla kiloilla porsasta kohti. Saavutettu säästö parantaa suoraan kannattavuutta. Lisäksi työkustannukset eläinyksikköä kohti pienenevät. Porsaan syödessä hyvin maittavaa rehua ja pysyessä terveenä, myös eläinlääkintäkustannukset minimoituvat.

 Lähteet
  1. van Winsen ym. 2001, Scholten ym. 2002, Canibe ja Jensen 2003
  2. Højberg ym. 2003
  3. Lindecrona ym. 2003
AIV 2 Plus ja Stabilizer Pig L estivät tehokkaasti virhekäymistä 84 tunnin liemiruokintasimulaatiomallissa, jossa mallinnettiin ruokintatilannetta, jossa putkistoon jäävän jäännösrehun osuus on iso (50 %).

Etikkahappo liemirehussa huonontaa maittavuutta ja on selvä merkki virhekäymisestä.