Skip to main content

“Se on varma”

Sysmässä sijaitseva Kivelän tila on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1681 lähtien. Matti Kivelä, tilan nykyinen isäntä, on maanviljelijä kolmannessatoista polvessa. Uravalinta oli selvä jo lapsuudesta lähtien.

Kivelän tilalla on noin 100 lypsylehmää ja parikymmentä vasikkaa. Tilan rehu tehdään ajosilppuriketjulla ja säilötään laakasiiloon sekä rehutorniin. Rehunsäilönnässä luotetaan AIV-tuotteisiin.

”AIV-tuotteita on käytetty tällä tilalla niin pitkään kuin muistan. Rehu saadaan säilymään olosuhteista riippumatta ja tarvittaessa voidaan nostaa säilöntäaineen annostusta säilyvyyden varmistamiseksi. Kun siilo avataan, voidaan olla varmoja, että rehuarvot ovat säilyneet ennallaan ja rehu maistuu lehmille”.

​​​​​​​

Säilörehuun panostetaan, koska lehmien ruokinta ja niiden maidontuotanto ovat riippuvaisia rehusta. Mitä enemmän lehmät syövät rehua, sitä enemmän ne lypsävät. Tilalla ei niinkään lasketa AIV-investoinnin tuottoa, vaan mietitään, miten riskit pystytään minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti. Tilan keskituotos nousi vuoden takaisesta (2014) tuhat kiloa, yhteensä noin 10 000 kiloon.

”Säilörehu on lehmiemme ruokinnan perusta. On todella tärkeää, että rehu on tasalaatuista. Meillä on käytössä robottilypsy, joten huono rehuerä näkyy nopeasti lehmien kierrossa ja maidon laadussa”, Matti kertoo.

Maanviljely on nuorelle isännälle kutsumustyö ja elämäntapa. Matti arvelee, että varmasti rahakkaampiakin töitä olisi ollut tarjolla, mutta veri veti kotimaiseksi maidontuottajaksi. Nykyään viljelijältä vaaditaan hyvin monipuolista osaamista.

”Meidän tilalla työt on jaettu. Yksi vastaa ruokinnasta, toinen siemennyksestä, kolmas vasikoista ja neljäs koneista sekä niiden kunnossapidosta. Kaikenlaista osaamista tarvitaan, ja tuo paperipuoli on ihan oma lukunsa”, Matti sanoo.

Kivelän tila, Sysmä
Matti Kivelä