Skip to main content

Hygieenistä olkea ja vähemmän stressiä

Oljen säilöntä onnistuu hieman kosteanakin, kun yhdistetään ilmatiiviys ja AIV Via -säilöntäaine. Näin säilötty olki on hygieenistä ja pölyämätöntä.

Oljen korjaaminen hieman kosteana vähentää stressiä viljankorjuun aikaan, kun sääriippuvuus korjuutyössä lieventyy. Tilan omat kuivikeresurssit saadaan paremmin hyötykäyttöön ja riippuvuus ostokuivikkeista vähenee. Menetelmä mahdollistaa myös oljen varastoimisen ylivuotiseen käyttöön, jolloin säävaihtelun aiheuttama riski kuivikkeen ja kuiturehun saatavuuteen voidaan minimoida.  

Sopivasti hapan hieman nihkeä olki on hygieeninen ja pölyämätön kuitulisä ruokintaan. Näin säilötty olki ei ole riski eläinten terveydelle, maidon laadulle tai lisää seosrehun lämpenemisriskiä.  

Kuivikekäytössäkään oljen ei tarvitse olla rutikuivaa. Pölyämättömyys ja hygienia ovat kuivikekäytössäkin selviä etuja sekä eläinten että hoitajien terveyden näkökulmasta.  

Oljen säilönnässä on omat niksinsä. Tutustu säilöntäohjeisiin:

Kostean oljen säilöntä laakasiiloon tai aumaan

Korjaa olki hieman kosteana, käytä AIV Viaa ja tiivistä huolella. Olki on mahdollista korjata silppurilla vaikka heti puinnin jälkeen ja tiivistää säilörehun tapaan laakasiiloon. Huomionarvoista on, ettei olkea kannata päästää rutikuivaksi, sillä hyvin kuiva olki voi syttyä tuleen saadessaan kipinän esimerkiksi silppuriin päätyneestä kivestä. Oljen voi korjata vaikka aamukasteisena. Suojaviljan seassa oleva vihreä kasvusto ei haittaa, vaan auttaa tiivistämisessä.  

Oljessa on paljon erilaisia pilaajamikrobeja. Niiden torjunnassa säilöntäaineen monipuolinen koostumus varmistaa, että tehoa löytyy sekä bakteereihin, hiivoihin että homeisiin. Sopiva aine on AIV Via, jossa on korkea propionihappopitoisuus. Kostealle oljelle AIV Vian ohella soveltuu myös AIV Ässä Na. Sopiva käyttömäärä säilöntäainetta on 7 l/t. Riittävän käyttömäärän tarkoituksena on varmistaa, ettei huokoinen olki lähde lämpenemään syöttövaiheessa. Kannattaa huomata, että silppurilla korjattu olkikuorma on yllättävän kevyt. Kuormien punnitus auttaa säätämään käyttömäärän sopivaksi. AIV Via -tuotetta voi laimentaa vedellä tarvittavassa suhteessa. Pieni yliannostelu ei aiheuta olennaista haittaa, mutta merkittävä yliannostelu (yli 10 l/t) voi tuntua hajuna olkea käsiteltäessä. AIV Vian tehoaineet sopivat myös luomutuotantoon.  

Oljen tiivistäminen pitää tehdä huolella, sillä säilöntä onnistuu vain, kun happi saadaan loppumaan siilosta mahdollisimman pian. Lyhyt silppu helpottaa tiivistämistä. Kasan pintaan kannattaa korjata märkää säilörehua noin 50 cm paksuinen kerros. Näin varmistetaan, että pinta saadaan hyvin tiivistettyä. Siilon kattaminen ja peittäminen tehdään kuten säilörehulla. Siilo suositellaan pitämään kiinni kahden kuukauden ajan, jotta aerobiset mikrobit ehtivät kuolla ja pilaantumiselta syöttövaiheessa vältytään.

Tällä menetelmällä on säilötty menestyksellä olkea, jonka kuiva-ainepitoisuus on ollut 70–80 %. Näin säilötty olki soveltuu erinomaisesti sekä ruokintaan kuitulisäksi että kuivikkeeksi. 

Kostean oljen säilöntä paaliin

Käytä AIV Via -säilöntäainetta ja kääri paalit muoviin. Näin saat hygieenistä ja pölyämätöntä olkea, joka soveltuu vaativallekin eläinryhmälle.  

Säilöntäaineen hapot pehmittävät olkea ja auttavat siten myös tiivistämisessä ja ilmatiiveyden saavuttamisessa. Sopiva käyttömäärä AIV Viaa oljen säilönnässä on 5 l/t, kun olki säilötään paaliin. AIV Viaa voi laimentaa vedellä tarvittavassa suhteessa. Pieni yliannostelu ei aiheuta olennaista haittaa, mutta merkittävä yliannostelu (yli 10 l/t) voi tuntua hajuna olkea käsiteltäessä. AIV Vian tehoaineet sopivat myös luomutuotantoon. Jos paalattava olki on lähes kuivaa, sen säilöntään soveltuu hyvin myös käyttäjäystävällinen Eastman Propcorn NC. Annostelusuositus on sama 5 l/t molemmille tuotteille.

Kun olkea paalataan kosteana, on huomioitava säilönnän perustuvan ensisijaisesti ilmatiiviyteen. Paalien pitää olla tiiviitä ja oljen mielellään silputtua. Muovitus kannattaa tehdä samoin kuin säilörehupaaleille. Ohuempi muovikerros voi riittää, jos paali on hyvin kuiva ja tarkoitus on suojata sitä vain syksyn sateilta. Muovin rikkoutuessa paaliin pääsee happea ja vettä, ja homeet alkavat kasvaa reiän kohdalla – vähitellen laajentuen koko paaliin. Näin ollen muovin määrässä pihistäminen kostautuu. Sijoita paalit paikkaan, jossa vesi ei seiso, sillä liotuksessa muovien liimaukset lopulta pettävät ja paali alkaa imeä vettä. 

AIV- ja Eastman Propcorn -säilöttyjen paalien käärintäsuositukset

Kosteus ei vähene säilönnän aikana. Huomioi tämä jo paalausvaiheessa, jos olki menee kuivikekäyttöön.

Kuivikekäytössä oljen ei tarvitse olla rutikuivaa. Pölyämättömyys ja hygienia ovat selviä etuja sekä eläinten että hoitajien terveyden näkökulmasta.