Skip to main content

Ympäristö ja turvallisuus

AIV-säilöntäaineet ovat oikein käytettynä turvallisia käyttää. Noudata kuitenkin riittävää huolellisuutta käsitellessäsi säilöntäaineita ja käytä oikeaa suojavarustusta. Käytä kumikäsineitä ja kumijalkineita sekä suojaa silmät mahdollisilta roiskeilta kasvojen- tai silmiensuojaimilla. Varmista, että lähettyvillä on riittävästi puhdasta vettä mahdollisten roiskeiden tai vuotojen varalle.

Voit tutustua tarkempiin käyttöturvallisuustiedotteisiin tuotesivuilla.

Toiminta riskitilanteissa

Ympäristö

Muurahaishappo on nimensä mukaisesti myös luonnossa esiintyvä, nopeasti ja täydellisesti biohajoava happo. Mikäli säilöntäainetta pääsee valumaan maahan, on se mahdollisuuksien mukaan kuitenkin imeytettävä esimerkiksi puruun, hiekkaan tai turpeeseen. Huuhtele vuotoalue tämän jälkeen runsaalla vedellä. Mikäli säilöntäaine on mahdollista kerätä talteen, voidaan sitä käyttää normaalisti rehunsäilöntään olettaen, ettei liuokseen ole sekoittunut epäpuhtautta, kuten esimerkiksi maa-ainesta.

Ota yhteys pelastusviranomaiseen, mikäli vuotomäärä on suuri, tai on mahdollista, että säilöntäainetta pääsee leviämään viemäriverkostoon tai luontoon. Suuret määrät voidaan neutraloida kalkilla tai imeyttää reagoimattomaan materiaaliin, esimerkiksi hiekkaan.

Ohjeistus muurahaishapon aiheuttamaan vaaratilanteeseen

Terveys

Käytä aina oikeaa suojavarustusta käsitellessäsi astioita ja liuosta.

  • Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
  • Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 20–30 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
  • Jos tunnet pahoinvointia ainetta käsitellessäsi, hakeudu lääkäriin. Vältä höyrystyneen aineen hengittämistä.
  • Mikäli olet niellyt roiskeita, juo välittömästi runsaasti vettä. Älä oksennuta.

Tärkeät puhelinnumerot hätätilanteessa

Myrkytystietokeskus: 09 471 977

Hätäpuhelin: +44 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)