Skip to main content

Happosäilötyllä rehulla lisää päiväkasvua

Pellolta saatavien ravinteiden kotiuttaminen on ensiarvoisen tärkeää turvattaessa kannattavaa naudanlihan tuotantoa. Pellolta kustannus-
tehokkaasti saatava suuri ja sulava säilörehusato luo pohjan oikeille numeroille myös tilikirjassa, kunhan oikealla säilönnällä varmistetaan paras mahdollinen säilörehun tuotantopotentiaali.

AIV-säilönnällä voidaan parantaa kasvutuloksia sekä vähentää hävikin ja ylimääräisen työn määrää.

Säilörehun laatu on investointi kasvuun

Säilörehun tekeminen muurahaishapolla parantaa eläimen mikrobivalkuaissynteesiä luoden mahdollisuuden parempaan kasvuun ja kustannusten säästöön. Alla oleva kuvaaja havainnollistaa, miten voit säästää kustannuksissa saaden samat OIV-tasot ruokintaan. On kaksi tapaa lisätä eläimen OIV-saantia: parantamalla säilörehun laatua tai hankkimalla esimerkiksi rypsirouhetta ruokintaan.

Muurahaishapposäilönnällä saadaan aikaan 21 euron säästö eläintä kohden verrattuna siihen, ettei säilöntäainetta käytettäisi ollenkaan. Voit siis valita, ostatko eläimillesi valkuaista vai säilöntäainetta. Hankkimalla kotimaisen AIV-säilöntäaineen, olet mukana varmistamassa tilallesi laadukkaan säilörehun ja hyvän tuloksen.

Kiinnitä huomiota myös säilörehuanalyysin ammoniakkitypen määrään, joka kuvaa valkuaisen hajoamista säilönnän aikana. Hajonnut valkuainen ei ole märehtijän käytettävissä, sikäli kuin se olisi ollut onnistuneen säilönnän jälkeen. Mikäli valkuaista hajoaa säilöntäprosessissa, tarkoittaa se suoraan lannoituspanosten hukkaamista sekä lisäkuluja valkuaisen oston vuoksi.

Jos panostat lannoitukseen ja säilörehun korkeaan raakavalkuaistasoon, muista myös säilöä rehu oikein, jotta ravintoaineet olisivat eläintesi käytettävissä.

Kasvulisäystä ilman väkirehuja

AIV-tuotteiden käyttämisellä voidaan parantaa eläinten kasvua merkittävästi. Oheisessa kokeessa todennettiin kasvutulosten eroja säilöntäaineen lisäyksellä. Jo 3,3 litran muurahaishappolisäys rehutonnille lisäsi päiväkasvua noin 40 %. Nauta hyötyy paremmasta rehun laadusta syömällä säilörehua enemmän sekä kotouttamalla paremmin sen sisältävät ravinteet.

Kokeessa todennettu 270 gramman kasvulisäys/vrk tarkoittaa yhtä nautaa kohden 75 kiloa lisää myytävää lihaa. Tärkeää on myös huomata se, ettei kyseisellä lisäkasvulla ole ollenkaan väkirehukustannusta, vaan kasvu on suoraan säilörehusta peräisin. Säilöntäaineinvestointiin laitettu euro muuttuu siis kasvun kautta kuudeksi euroksi.

Tarpeeton hävikki ja lisätyö luovat merkittävän kuluerän

Esimerkki: 35 m x 10 m kokoisesta siilosta 20 cm pintarehun kuoriminen maksaa pelkkänä pois heitettynä rehuna lähes 3000 euroa. Lisäksi päälle on laskettava ylimääräinen työ, joka aiheutuu rehun erottelusta sekä mahdollisesta hävittämisestä. Rehun ollessa vähissä, joudutaan tilalle ostamaan vastaava määrä rehua ulkopuolelta, jolloin lisäkustannuksia kertyy helposti toiset 3000 euroa.

Tee työ vain yhteen kertaan – säilö AIV-menetelmällä.

Lähteet

1Laskettu Jaakkola ym. 2006 tulosten perusteella, vuoden 2015 hinnoilla.

Heikomman säilöntälaadun kompensoimiseksi ostettu rypsi tulee kalliimmaksi, kuin panostaminen onnistuneeseen säilöntään.