Skip to main content

Käsittely ja varastointi

Varastointi tilalla

Varastoi säilöntäaineet omissa pakkauksissaan erillään rehuista ja elintarvikkeista, mielellään auringonvalolta suojattuna. Säilöntäaineet tulee säilyttää erillään kuumista pinnoista, sytytyslähteistä sekä muista kemikaaleista. Huolehdi, ettei lapsilla eikä asiattomilla henkilöillä ole pääsyä varastoon.

Säilöntäaineastiat ovat pelkästään kuljetusastioita, jotka eivät kestä painetta. Niissä ei saa käyttää paineilmaperiaatteella toimivia hapottimia, sillä paine voi aiheuttaa astian rikkoutumisen. Irtoliuos varastoidaan puhtaisiin ja ehjiin happokäyttöön hyväksyttyihin astioihin, jotka ovat maksimissaan viisi vuotta vanhoja. Lisää ohjeita irtotoimituksiin Pakkaukset ja toimitukset -osiossa.

Kemikaalivalvontalain mukaan yli 10 000 kilon säilöntäainevarastosta on tehtävä ilmoitus palopäällikölle tai paikalliselle kemikaalivalvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä pakkauksissa. Lisää tietoa lainsäädännöstä www.finlex.fi.

Kuljetus kaupalta tilalle

​​​​​​​AIV 2 Plus Na, AIV Ässä Na, AIV Via, Eastman Propcorn Plus sekä Eastman Stabilizer Pig Na -tuotteiden kuljetuksen on oltava VAK-säädösten (vaarallisten aineiden kuljetussäädökset) mukainen. Astiat on kiinnitettävä tukevasti kuljetuksen ajaksi. Kuormatilan pohjien ja laitojen on oltava ehjiä eikä niissä saa olla teräviä ulokkeita, jotka voivat rikkoa astiat, tynnyrit tai kontit kuljetuksen aikana. Kuljettajalla on oltava voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljettajan (VAK) ajolupa. Rahtikirjojen mukana kuljettaja saa maantiekuljetuksen ohjekortin.

Henkilöauton tavaratilassa syövyttäviä aineita saa kuljettaa enintään 20 kg pakattuna myyntipakkauksiinsa. Henkilöauton perävaunussa, paketti- tai kuorma-autossa voidaan kuljettaa enintään 333 kg (AIV-liuoksena noin 280 l) syövyttäviä säilöntäaineita myyntipakkauksissaan.

Nämä kuljetussäännökset eivät koske maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria perävaunuineen, jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h. Kuljetuksessa tulee kuitenkin huomioida tarvittava huolellisuus ja varovaisuus ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.

​​​​​​​

 

Kysyttävää?
Pakkauksiin ja toimituksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee:
RISTO VÄLIMAA
Risto Välimaa
Asiakaspäällikkö,
Pohjois-Suomi ja ruotsinkieliset alueet
SAMI SAARIKETTU
Sami Saarikettu
Asiakaspäällikkö,
Keski-Suomi
Saana
Saana Orkola
Asiakaspäällikkö,
Etelä-Suomi