Skip to main content

Torju homeet ja hiivat kokoviljasäilörehusta

Kokoviljasäilörehuja on monenlaisia riippuen kasvilajikoostumuksesta, tuleentumisasteesta ja kuiva-ainepitoisuudesta. Yhteistä erilaisille kokoviljasäilörehuille on karkea rakenne, joka on haaste tiivistämisessä.

Kokoviljasäilörehun säilönnässä tehoa tarvitaan laajasti sekä hiivoja, homeita, että monenlaisia bakteereja vastaan. Monipuolisin teho löytyy AIV Ässästä, jossa sorbaatti täydentää muurahaishapon ja propionihapon yhdistelmää. AIV Viassa puolestaan on enemmän propionihappoa, mikä on eduksi, jos säilöttävä materiaali on erityisen kuivaa (ka>40 %). Myös käyttäjäystävällinen AIV Oiva soveltuu kokoviljasäilörehun säilöntään.

Kokoviljasäilörehun korjuun ajoittaminen on tasapainoilua sadon määrän ja laadun välillä. Säilönnän näkökulmasta liian pitkälle tuleentunut kasvusto on hankalampi tiivistää kuin vielä pehmeä kasvusto. Lisäksi mitä myöhemmälle korjuu lykkääntyy, sitä enemmän massassa on kuolleita kasvinosia, joissa on paljon pilaajamikrobeja. Kokoviljasäilörehu suositellaan korjattavaksi taikinatuleentumisen lopulla.

Kokoviljasäilörehun korjuun ja säilönnän haasteet:​​​​​​​​​​​​​​

 • Jyvien variseminen
 • Tiivistämisen vaikeus
 • Epäpuhtaudet, kuten maa-aines ja kuollut kasvimateriaali rehun seassa
 • Liiallinen käyminen, jos rehu on märkää
 • Mahdollinen lämpenemisherkkyys syöttövaiheessa
   

Haasteisiin vastaaminen:

 • Riittävän aikainen korjuu (taikinatuleentumisen lopulla) mieluiten suoraniittopäällä.
 • AIV-tuotteiden orgaaniset hapot pehmentävät korsia pilkkomalla soluseinämää, jolloin tiivistäminen helpottuu.
 • AIV-tuotteet torjuvat tehokkaasti pilaajabakteereita, joita rehuun joutuu mm. maasta ja kuolleista kasvinosista.
 • AIV-tuotteet rajoittavat käymistä ja estävät rehun valkuaisen hajoamista, minkä seurauksena syönti, tuotos ja maidon pitoisuudet paranevat.
 • Erityisesti AIV Ässä Na ja AIV Via estävät myös hiivojen ja homeiden kasvua ja siten myös lämpenemistä.
  ​​​​​​​

Tuotteiden valinta ja annostelu kokoviljasäilörehulle​​​​​​​

 • Kun kokoviljan kuiva-aine on alle 35 %, ensisijainen tuote sen säilöntään on AIV Ässä Na. AIV Via soveltuu myös, mutta käytä hieman (1 l/t) korkeampaa annostelua märälle rehulle. 
 • Kuiva-aineen ollessa 35–40 % sekä AIV Ässä Na että AIV Via soveltuvat hyvin. 
 • Jos kasvusto on erityisen kuivaa (ka>40 %), suosittelemme AIV Viaa ja lisäämään annostelua jopa 8 l/t asti, jos kuiva-aine nousee yli 50 %. Vältä kuitenkin näin kuivan materiaalin säilömistä aumaan tai laakasiiloon.
 • Kun tarvitaan käyttäjäystävällinen tuote, niin AIV Oiva on nimensä veroinen tuote myös kokoviljasäilörehun säilöntään monipuolisen koostumuksensa ansiosta.  

Katso tuotekohtaiset suositukset tuotevalintaesitteen graafeista.

Härkäpapu-vehnä-kasvusto korjattiin kokoviljasäilörehuksi Ruukissa Pohjois-Pohjanmaalla. AIV Ässä esti liiallisen käymisen ja valkuaisen hajoamisen.

Vaikutus syönti-indeksiin oikealla säilöntäainevalinnalla oli peräti 16 pistettä. (Luke, Edistystä luomutuotantoon -hanke, 2013).

AIV ÄSSÄ ESTÄÄ LIIALLISEN KÄYMISEN