Skip to main content

Monipuolinen ja tehokas jälkilämpenemisen estäjä

Annostelu
Säilörehu
 • Heinäkasvit 5 l/tn
 
 • Palkokasvivaltainen 6 l/tn
 
 • Sadesää 7 l/tn
 
Niittorehu
 • 3 l/tn
Murskevilja
 • Kosteus 35–45 % 3 l/tn
 
 • Kosteus 30–35 % 4 l/tn
 
 • Kosteus 25–30 % 5–7 l/tn
 
 • Palkokasvipitoinen 5–6 l/tn
 
 • Normaali taso 3 l/tn
 
 • Lievä haaste 1–3 l/tn
 
 • Haasteellinen tilanne 3–5 l/tn
 
Kokoviljasäilörehu
 • Ohra, vehnä, kaura, ruisvehnä 5 l/t
 
 • Maissi 3–5 l/t
 
 • Palkoviljat 6 l/t
 
 • 0,5–1 l / 1000 l

 

assa-na-logo

AIV Ässä Na -tuotteessa yhdistyvät hyvä säilöntäteho ja jälkilämpenemisen esto. AIV Ässä Na soveltuu erinomaisesti säilöntään, jossa tarvitaan tehoa niin bakteereita, hiivoja kuin homeitakin vastaan.

AIV Ässä Na sisältää runsaasti muurahaishappoa, joka varmistaa, että pH laskee nopeasti ja säilönnän aikainen käyminen rajoittuu. Lisäksi propionihappo ja kaliumsorbaatti toimivat vielä siilon avaamisen jälkeen estäen hiivojen ja homeiden kasvua.

Säilörehu

Sopii kaikkiin korjuumenetelmiin sekä tuoreelle että esikuivatulle rehulle kuiva-ainepitoisuuden ollessa 25–45 %. Soveltuu erityisesti parhaimmille esikuivauskeleille, jolloin niitetty rehu kuivuu nopeasti ja riskinä on rehun heikompi tiivistyminen. Tuotteen edut tulevat esille syöttövaiheessa, kun rehun lämpenemiseen liittyviä ongelmia ei synny.

AIV Ässä Na soveltuu myös siilon tai auman pintaan tulevan rehun säilöntäaineeksi, jolloin se estää erityisesti pintapilaantumista. Suosittelemme käytettäväksi myös silloin, kun jo säilöntävaiheessa tiedetään, että kyseinen siilo joudutaan avaamaan pian säilönnän jälkeen lämpimän sään aikaan.

Vilja

Sopii murskeviljan säilöntään, kun viljan kosteus on 25–45 %. Suosittelemme käytettäväksi erityisesti tilanteissa, joissa murskevilja on kuivahkoa (kosteus 25–35 %), rehusäilö joudutaan avaamaan alle kuukauden kuluttua säilönnästä tai vilja joutuu olemaan pitkään ilmalle alttiina syöttövaiheessa (hidas syöttönopeus suhteessa avoimeen rehurintamaan).

Seosrehu

Seosrehun koostumus ja mikrobiologinen laatu voivat vaihdella merkittävästi riippuen reseptistä ja käytetyistä komponenteista. AIV Ässä Na toimii tehokkaasti seosrehun stabiloijana erilaisilla seosrehuresepteillä. Suomalaisissa olosuhteissa tehdyissä kokeissa AIV Ässä Na paransi seosrehun stabiilisuutta jopa 10-20 tuntia, kun käyttömäärä oli 2-3 litraa/tonni (Luke, 2017).

Lisää seosrehuun sekoitusvaiheessa pysäyttämään lämpenemisongelma. Riittävä annostelutaso kannattaa testata tapauskohtaisesti, sopiva aloitustaso on 3 l/t. Annostelua voidaan säätää kokemusten ja lämpötilamittausten perusteella seuraavina päivinä.

Sikojen liemirehu

AIV Ässä Na soveltuu hiivojen aiheuttaman virhekäymisen hillintään sikojen liemirehuruokinnassa. Tavoite on pitää liemen pH-arvo välillä 4,2–4,5. Varmista oikea käyttömäärä mittaamalla liemirehun pH.

Muurahaishappo, propionihappo, sorbiinihappo ja natriumformiaatti sopivat luomutuotantoon EU:n luomuasetuksen 2019/2164 mukaisesti käytettäväksi säilöntäaineena. Kaliumsorbaatti on sorbiinihapon suola, eli tehoaine on sorbiinihappo. Sorbiinihappo ei kuitenkaan sisälly asetuksessa 2019/2164 listattujen säilörehun valmistuksessa käytettävien lisäaineiden joukkoon.

EDUT LYHYESTI
 • Tehokas jälkilämpenemisen esto.
 • Korkea muurahaishappopitoisuus laskee rehun pH:n nopeasti tavoitetasolle.
 • Propionihappo ja sorbaatti estävät hiivojen ja homeiden kasvua vielä siilon avaamisen jälkeen.
 • Natriumformiaatti vähentää koneiden syöpymistä.
 • Valmistetaan Suomessa.

 

TODETTU TEHO


AIV Ässä Na -säilötyssä rehussa yhdistyvät rajoitetun käymisen edut ja erinomainen aerobinen stabiilisuus, mikä tarkoittaa, ettei rehu ole herkkää lämpenemään siilon avaamisen jälkeen (Luke 2015).

Nurmen säilöntäkoe, Luke 2015

PAKKAUSKOOT
 • 30 litraa
 • 200 litraa
 • 1000 litraa (IBC-kontti)
 • irtotoimitus
TEHOAINEET
 • Muurahaishappo 58 %
 • Propionihappo 20 %
 • Kaliumsorbaatti* 2,5 %
 • Natriumformiaatti** 5,2 %

*Kaliumsorbaatti on sorbiinihapon suola.
**Formiaatit ovat muurahaishapon suoloja, jotka vähentävät hapon syövyttävyyttä.