Skip to main content

Vastuullisuutta ja luotettavuutta

 • Vastuullisuutta
  ja luotettavuutta
  AIV-tuotteet eivät ole pelkästään rehun-
  säilöntäratkaisuja – ne ovat valintoja, jotka
  takaavat huippulaadun, toimitusvarmuuden,
  pienemmän hävikin ja monta muuta tärkeää
  asiaa.
Oululainen ylpeytemme

Oululainen ylpeytemme

AIV-tuotteet valmistetaan Oulussa, joten AIV:n valinta on myös kotimaisen talouden ja työllisyyden tukemista. 

Pienempi hiilijalanjälki

Pienempi hiilijalanjälki

AIV-tuotteet valmistetaan muurahaishaposta, jonka hiilijalanjälki on investointiemme ansiosta pienentynyt lähes 80 %.

Täsmälliset toimitukset

Täsmälliset toimitukset

Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että sovitusta pidetään kiinni. Ja siihen voit AIV-tilaajana luottaa.

Laatutakuu

Laatutakuu

AIV-säilönnällä on ainutlaatuinen laatutakuu, joka antaa rehuntekijälle mukavasti mielenrauhaa ja varmuutta.

Vähemmän rehuhävikkiä

Vähemmän rehuhävikkiä

AIV-säilöntä minimoi hävikit rehun ravintoarvossa säilönnän aikana. Lisäksi parempi säilöntälaatu lisää myös tuotosta.

Valvottu raaka-aineketju ja tuotanto

Valvottu raaka-aineketju ja tuotanto

AIV-säilöjän ei tarvitse koskaan miettiä tuotteiden laatua. Sen takaa laajasti sertifioitu ja valvottu tuotanto- ja raaka-aineketjumme.

TUTUSTU AIV-TUOTTEISIIN JA OIKEAAN SÄILÖNTÄÄN. >
LUE ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI: TUOTTAESSASI VASTUULLISESTI, VAADI VASTUULLISUUTTA. >

AIV-säilöntäaineet ovat luotettavia

AIV-tuotteiden laadunhallintaa toteutetaan monin tavoin. Jokainen valmistuserä analysoidaan ja siitä säilytetään vastanäyte käyttölaboratoriossa. Myös raaka-ainetoimittajilta vaaditaan vastaavat näyte- ja laatutodistukset. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadunvarmistuksessa käytetään ulkopuolista analytiikkaa, jolla varmistetaan, ettei tuotteissa ole epäpuhtauksia, kuten dioksiinia tai raskasmetalleja. Siksi AIV-tuotteiden koostumukseen voi luottaa.

 

AIV-tuotteiden myynti ja markkinointi pohjautuu asiantuntemukseen, ja siksi antamamme tuotetietous ja rehunsäilönnän neuvonta perustuu riippumattomiin tutkimuksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. AIV-säilöntäaineiden tuotetiedot ja -dokumentaatio, mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet, ovat luotettavia, ajan tasalla ja löytyvät helposti kotisivuiltamme.

Eastman vastuullisena toimijana

Eastman on sitoutunut kehittämään toimintojensa kestävyyttä. Suomessa vastuullisuuden kulmakivet ovat yhtiön vuosittain määrittelemät ympäristötavoitteet, ympäristölupa ja erilaiset sertifioidut standardit, kuten rehuturvallisuusstandardi FAMI-QS. Työntekijöiden, urakoitsijoiden, asiakkaiden ja yhteisön turvallisuus on yksi toiminnan ydinarvoista.

 

Eastman määrittelee vuosittain konkreettiset ympäristötavoitteet, joiden tarkoituksena on kehittää toimintaa ja vähentää ympäristökuormituksia. Lisää tietoa vastuullisuudesta löydät kansainvälisiltä kotisivuilta www.eastman.com/en/sustainability.

Laatujärjestelmät ja kansainväliset standardit säätelevät toimintaa

Oulun tehtaan toimintaa määrittää ympäristölupa, jonka noudattamista seurataan säännöllisesti ulkopuolisten viranomaistarkastusten avulla. Eastman noudattaa useita eri laatujärjestelmiä, josta osoituksena ovat sertifikaatit mm. rehuturvallisuuden, tuotannon ja työn turvallisuuden, rahtivalmistuksen ja myynnin osalta.

 

Eastman on sitoutunut toiminnassaan eri kansainvälisiin standardeihin. Suomen toiminnan neljä tärkeintä standardia ovat:

  laadunhallintajärjestelmä ISO 9001

  ympäristöjärjestelmä ISO 14 001

  työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen ISO 45001

  rehuturvallisuus FAMI-QS-standardi.

Kaikkien standardien noudattamista valvotaan vuosittain tehtävillä ulkopuolisilla tarkistuksilla.