Skip to main content

Propionihappo stabiloi säilöheinän

Säilöheinän aerobista stabiilisuutta voidaan parantaa Propcorn NC -säilöntäaineella. Se sisältää propionihappoa, joka on tehokas säilöntäaine hiivoja ja homeita vastaan. Heinää syövälle eläimelle propionihappo on sen sijaan energianlähde, jota esiintyy muutenkin eläimen aineenvaihdunnassa.

Propionihappoa syntyy luonnostaan sekä märehtijöiden että hevosten ruuansulatuskanavassa, joten sen lisäämisestä rehuun ei ole eläimelle haittaa. Maittavuuskokeessa on todettu, että hevoset valitsevat mieluummin Propcorn NC -säilötyn heinän kuin ilman säilöntäainetta säilötyn heinän.

Haasteena homeiden kasvun estäminen

Säilöheinän kuiva-ainepitoisuus on 40–84 %. Korkea kuiva-ainepitoisuus rajoittaa maitohappobakteerien toimintaa ja pH jää korkeaksi. Lisäksi säilöheinä on huokoista ja vaikeaa tiivistää. Ilmavuodon sattuessa happi pääsee etenemään säilössä syvälle, jolloin homehtuminen pääsee leviämään laajalle.

Säilöheinän säilönnän suurin haaste onkin homeiden kasvun esto kaikissa säilönnän vaiheessa. Aerobinen stabiilisuus mittaa aikaa, jonka rehu säilyy lämpenemättä säilön avaamisen jälkeen. Riittävä aerobinen stabiilisuus antaa pelivaraa siilon avaamisvaiheessa ja hidastaa pilaantumista, myös silloin jos paaliin tulee reikiä säilönnän aikana.

 Lähteet

1(MTT 2011).

Kokeessa Propcorn NC -säilöntäaine paransi säilöheinän aerobisen stabiilisuuden 1,6-kertaiseksi verrattuna ilman säilöntäainetta tehtyyn heinään.

Parantunut stabiilisuus oli seuraus pienemmistä hiiva- ja bakteerimääristä Propcorn NC -säilötyssä heinässä.