Skip to main content

Seosrehun lämpeneminen kannattaa estää

Seosrehun lämpeneminen johtuu pilaajamikrobien lisääntymisestä rehussa. Lämpenemisen aikana rehusta häviää parhaita ravintoaineita ja kun sulavimmat ravintoaineet menetetään, laskee jäljelle jäävän rehun sulavuus nopeasti. Vaikka itse rehu ei ruokintapöydällä lämmetessään silminnähden kulu, sen ravintoarvo kuitenkin laskee nopeasti. Lämmönnousuun tarvittava energia on pois rehun energiasisällöstä.

Pidä ape viileänä

Pientä seosrehun lämpötilan nousua ei välttämättä edes huomaa – muut kuin lehmä. Lämpeneminen huonontaa rehun ravintoarvoa ja maittavuutta, mikä taas vähentää syöntiä ja alentaa tuotosta. Vaikka lämpenemistä ei siis itse huomaisikaan ruokintapöydällä, loppukädessä se voi silti näkyä maito- tai lihatilissä.

Onneksi tappiot seosrehussa ovat kuitenkin usein täysin turhia ja vältettävissä. Helppo keino on käyttää sopivaa säilöntäainetta, joka hidastaa pilaantumisprosessia.

Torju hiivoja ja aerobisia bakteereja

Hiivat ja aerobiset bakteerit ovat aktiivisia seosrehun lämpenemisessä. Niiden määrät eri rehukomponenteissa vaihtelevat valtavasti, ja seosrehun lämpeneminen heijasteleekin tyypillisesti erityisesti hiivojen määrää säilörehussa. Lämpenemisen riskiä voivat lisätä myös muut käytetyt tuorekomponentit, kuten esim. mäski, jossa hiivoja voi olla paljon. Toisinaan riskitekijä on esim. kuitulisänä käytetty heinä tai olki, jos niiden säilöntälaatu on huono.

Lämpenemisongelman kanssa ei kannata jäädä odottelemaan kylmiä talvikelejä. Seosrehun lämpötilaa on hyvä seurata mittarin kanssa, ja jo pienikin lämpötilan nousu ympäristön lämpötilaa korkeammaksi indikoi lämpenemisongelmaa. Silloin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä heti.

Tehokas ratkaisu seosrehun lämpenemiseen

AIV Ässä Na on monipuolinen säilöntäaine, joka estää tehokkaasti seosrehun lämpenemistä. Lisää AIV Ässä Na -säilöntäainetta seosrehuun sekoitusvaiheessa pysäyttämään lämpenemisongelma.

AIV Ässä Na on optimoitu yhdistelmä erilaisia orgaanisia happoja ja niiden suoloja. Sisältämänsä propionihapon ja kaliumsorbaatin ansiosta AIV Ässä Na on erityisen tehokas hiivoja vastaan. Tuotteen erinomainen teho on todettu Lukessa tehdyissä kokeissa erilaisilla seosrehuilla. Seosrehun stabiilisuus parantui kokeissa 10– 40 tuntia, kun käyttömäärä oli 2-3 litraa/tonni.

Säädä annostelu sopivaksi kokeilemalla

Seosrehun lämpenemisherkkyys riippuu rehukomponenttien mikrobiologisesta laadusta sekä ympäristön lämpötilasta. Seosrehun lämpötila ei saisi kohota ympäristön lämpötilaa korkeammaksi.

Varmimmin lämpeneminen havaitaan lämpömittarilla ruokintapöydällä olevan rehukasan sisältä. Lämpenemisen estoon riittävä annostelutaso kannattaa testata tapauskohtaisesti, sopiva aloitustaso on 3 l/t. Annostelua voidaan säätää kokemusten ja lämpötilamittausten perusteella seuraavina päivinä. Tyypillinen käyttömäärä on 1-5 l/t seosrehua.

Kokeessa AIV Ässä Na lisättiin seosrehuun kahdella eri annostelutasolla. Jo 2 l/t annostelulla saatiin selvä parannus seosrehun stabiilisuuteen (Luke 2017).

Käytännön tilaolosuhteissa saavutettu hyöty riippuu mm. käytettyjen rehukomponenttien laadusta. Siksi kussakin tapauksessa sopiva annostelutaso löytyy tapauskohtaisesti kokeilemalla.