Skip to main content

Tuottaessasi vastuullisesti, vaadi vastuullisuutta

26.1.2024 | 7:01

AIV-tuotteet: Oululainen ylpeytemme

AIV-tuotteet eivät ole pelkästään rehunsäilöntäratkaisuja – monille ne ovat myös valintoja, jotka viestivät vastuullisuudesta, laadusta ja kotimaisuuden arvostuksesta. AIV, kuten suomalainen maito ja liha, työllistävät suomalaisia ja edustavat laatua, josta voimme olla ylpeitä.  Valmistus tapahtuu Oulussa, Suomessa, synnyttäen työpaikkoja lukuisille suomalaisille. Kun valitset AIV:n kotimaiset tuotteet, teet samalla valinnan tukea paikallista taloutta ja vahvistaa kotimaista työllisyyttä. 

Pienempi hiilijalanjälki 

AIV-tuotteet valmistetaan Oulussa Eastmanin tehtaalla muurahaishaposta ja muista orgaanisista hapoista. Viimeaikaisten investointien myötä muurahaishapon hiilijalanjälki on pienentynyt lähes 80 % vuoteen 2019 verrattuna. Tuotantoprosessin olennainen raaka-aine vaihdettiin nesteytettyyn maakaasuun (LNG). Eastman investoi myös hiilidioksidin talteenotto- ja käyttöjärjestelmään, jossa hiilidioksidi otetaan talteen ja kierrätetään raaka-aineena, mikä vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi uusiutuva sähkö integroitiin tuotantoprosesseihin. Oulun tehtaalla käytetty energia on nyt täysin fossiilivapaata.

Valvottu raaka-aineketju ja tuotanto

AIV-tuotteiden raaka-aineketju on valvottua, mikä tarkoittaa, että tiedämme mistä käyttämämme laadukkaat raaka-aineet tulevat. Rehuturvallisuussertifikaatit FAMI-QS ja GMP+ taas takaavat korkean laadun ja turvallisuuden. FAMI-QS-sertifikaatti on maailmanlaajuinen rehualan standardi, joka kattaa rehujen ja niiden lisäaineiden valmistuksen ja toimitusketjun hallinnan. Se varmistaa, ettei tuotteissa ole haitallisia aineita ja että niiden valmistusprosessi on turvallinen ja laadukas. GMP+ -sertifikaatti puolestaan keskittyy erityisesti eläinten ruokintaan ja rehujen turvallisuuteen. Se asettaa vaatimuksia rehujen raaka-aineille, niiden käsittelylle ja varastoinnille. 

Säilörehun laatutakuu

AIV-tuotteilla on laadun ja luotettavuuden maine. Voit luottaa siihen, että AIV-tuotteiden koostumus ja teho vastaavat lupauksia. AIV-säilönnällä on ainutlaatuinen laatutakuu. AIV Laatutakuu takaa rehuntekijälle, että hyvien säilöntätapojen ja antamiemme annostelusuositusten mukaisesti säilötty nurmirehu on laadultaan joko hyvää tai erinomaista. Mikäli näin ei käy, korvaamme säilönnässä käytetyn AIV-säilöntäaineen asiakkaalle täysimääräisenä.

Vähemmän rehuhävikkiä 

AIV-säilöntä minimoi hävikit rehun ravintoarvossa säilönnän aikana. Hävikkien pienentäminen on keskeinen keino pienentää maidon- ja lihantuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia. Säilöntälaadun parantuminen itsessään lisää myös tuotosta ja esim. parantaa maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksia. Lisäpanostus säilönnän onnistumiseen on siis ympäristöteko parhaimmillaan.

Asiantuntijuus tukenasi

AIV-tiimi koostuu asiantuntijoista, jotka ovat valmiita tukemaan sinua rehunsäilöntään ja tuotevalintaan liittyvissä kysymyksissä. Heidän syvällinen tietonsa ja osaamisensa ovat vapaasti käytettävissäsi. AIV-tiimi kouluttaa viljelijöitä ja sidosryhmiä ylläpitääkseen korkeaa rehujen säilöntäosaamista maassamme. Tällä työllä on jo liki 100 vuoden perinne ja se on mahdollistanut menestyvän karjatalouden näissä pohjoisissa olosuhteissa. 

Täsmällisyys toimituksissa

AIV-tuotteiden toimitukset ovat täsmällisiä ja luotettavia. Voit luottaa siihen, että saat tilaamasi tuotteet ajoissa ja sovitussa aikataulussa. Kun kaikki pelaa suunnitellusti, ei toimituksen vastaanottaminen edes vaadi vastaanottajan paikallaoloa. Toimitukset tulevat Suomesta läheltä viljelijää, tarvittaessa nopeastikin.


Valitsemalla AIV:n teet vastuullisen valinnan, joka varmistaa laadukkaan rehun ja tukee suomalaista taloutta. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää tästä aiheesta, ota yhteyttä AIV-tiimiin. Kerromme mielellämme lisää.