Skip to main content

Askeleet onnistuneeseen rehunsäilöntään

3.1.2024 | 13:01

Onnistunut rehunsäilöntä on keskeinen osa kannattavaa karjataloutta. Se mahdollistaa terveet eläimet, optimaalisen ruokinnan ja maksimaalisen tuotosvasteen. Tuotannon ja talouden ennakointi on helpompaa, mikä puolestaan parantaa myös tuottajan hyvinvointia. 

Onnistunut rehunsäilöntä rakentuu lukuisista osa-alueista ja vaatii paljon tietoa ja taitoa, sekä aina myös hitusen hyvää tuuria. Onnistumisesta voi iloita, sen eteen on aina pitänyt tehdä töitä. 

Rehunsäilöntään liittyy lukuisia riskejä, joista osaan voi ennakoimalla varautua. Säilönnän peruspilareista, hygienia, happamuus ja hapettomuus, ei pidä tinkiä. AIV-säilöntäaine on keskeisessä roolissa, kun pyritään sopivaan rehun happamuuteen. Tässä artikkelissa esittelemme kolme keskeistä askelta, jotka auttavat sinua onnistumaan säilöntäaineen käytössä kustannustehokkaasti ja näin osaltaan varmistamaan onnistumisen rehunsäilönnässä.

1. Valitse kotimainen AIV-tuote

Valio Artturi -säilörehuanalyysit osoittavat vuodesta toiseen, että happosäilöntäaineella säilötyt rehut säilyttävät laatunsa paremmin verrattuna muihin säilöntäaineisiin. AIV-rehunsäilöntäaine vaikuttaa välittömästi rehun mikrobi- ja entsyymitoimintaan hidastaen haitallisia muutoksia. Säilöntäprosessi ei jää sattuman varaan ja säilönnän aikaiset hävikit rehun laadussa ja määrässä minimoituvat. Rehun sokereita säästyy eikä käymishappoja muodostu liikaa, eli käyminen rajoittuu. Tällainen rehu lisää rehun syöntiä, maitotuotosta sekä maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksia. AIV-säilönnällä on myös mahdollista hallita rehun lämpenemistä syöttövaiheessa. Tämä vähentää rehuhävikkiä ja helpottaa ruokinnan hallintaa. AIV-säilönnän kannattavuus heijastuu tilan talouteen siis monen eri tekijän kautta.

AIV-portfoliosta löytyy neljä tuotetta erilaisiin karjatilan säilöntätarpeisiin.

AIV 2 Plus Na on luotettava valinta kosteammille rehuille, koska se laskee pH-arvoa nopeasti ja tehokkaasti. Se soveltuu erityisesti palkokasvirehuille, kuten apilalle ja sinimailaselle. AIV 2 Plus Na on tehokas myös sikojen liemirehun pH:n hallinnassa.

AIV Ässä Na tarjoaa monipuolisen säilöntätehon, mikä tekee siitä sopivan erilaisille rehuille. Se estää tehokkaasti rehun jälkilämpenemistä, säilyttäen rehun laadun ja vakauden. Tämä tuote on tehokas myös seosrehun stabiloinnissa ja estää virhekäymistä sikojen liemirehussa.

AIV Oiva tarjoaa käyttäjäystävällisen säilöntätehon, mikä tekee siitä helppokäyttöisen. Se on ihanteellinen esikuivatun nurmen ja murskeviljan säilöntään, varmistaen rehun laadun. AIV Oiva hallitsee hyvin rehun jälkilämpenemistä, säilyttäen rehun raikkauden.

AIV Via on erinomainen valinta viljan ja valkuaiskasvien murskesäilöntään. Se soveltuu esikuivatun rehun säilöntään, varmistaen optimaalisen rehun laadun ja vakauden. AIV Via tarjoaa vahvan rehun jälkilämpenemisen eston ja on tehokas myös seosrehun stabiloinnissa.

2. Punnitse rehukuormat

Rehukuormien todellisen painon tunteminen mahdollistaa säilöntäaineen oikean annostelun. Kuormapainon arviointi kärryn tilavuuden perusteella on vaikeaa johtuen mm. kuorman täyttöasteen ja tilavuuspainon vaihtelusta. Suositeltavaa onkin punnita kuormat kuormavaa’alla.

Rehun kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa voimakkaasti kuormapainoon ja voi johtaa helposti 50 % yli- tai aliarvioon. Siksi punnituksia pitäisi tehdä myös eri kuiva-ainepitoisuuksissa. Lisäksi tarvitaan tietenkin myös yhdistelmien tyhjäpainot. Erimuotoiset kärryt täyttyvät eri tavalla ja niinpä jokaiselle kärrylle tarvitaan omat punnitustulokset. Tulokset on hyvä taulukoida, jolloin ne ovat käytettävissä seuraavalla rehunkorjuukerralla.

Kuormien punnitukseen tarvitaan kuormavaa’an lisäksi mielellään joku henkilö hoitamaan itse punnitukset ja tulosten kokoaminen, jottei itse rehunkorjuu hidastu. Koska markkinoilla on siirrettäviä kuormavaakoja, ei vaa’an tarvitse olla tilan oma. Kuormavaa’alle voi olla muutakin käyttöä, esim. tilojen välisessä rehukaupassa. Säilöntäaineen täsmällisempi annostelu voi tuoda investoidut rahat nopeastikin takaisin sekä parantuneena rehun säilönnän onnistumisena että yliannostelun välttämisenä. 

3. Annostele oikein

Säilöntäaineen suositeltu käyttömäärä riippuu valitusta kasvilajista ja sen kuiva-aineesta sekä käytettävästä säilöntäaineesta. Yksityiskohtaiset suositukset löytyvät esitteestämme Valitse oikea säilöntäaine ja annostelu kaikkeen rehunsäilöntään. Optimaalisin kuiva-ainealue nurmirehun säilönnässä on noin 30–35 %, jolloin annostelusuositus on AIV-tuotteilla 5 l/t. Suositus on valittu siten, että käyminen rajoittuu oikein, ja AIV-säilönnän hyödyt saadaan täysimääräisenä. 

Sekä märällä rehulla että kuivalla rehulla annostelua pitää nostaa. Monet pilaajamikrobit viihtyvät märässä rehussa ja tarvitaan alhaisempi pH niiden rajoittamiseen. Kuivassa rehussa taas haasteena ovat helposti lämpenemisongelmat syöttövaiheessa, mikäli ainevalinta ja annostelu eivät ole olleet oikeat. 

Eikä siinä vielä kaikki. Olennaista on, että säilöntäainepumpun teho on riittävä. Pumppu, letkut ja suuttimet pitäisi mitoittaa siten, että laitteistolla voidaan annostella jopa 7–8 l/t säilöntäainetta, kun sato on maksimaalinen. Näin säilöntäaineen annostelu ei muodostu rehunkorjuun pullonkaulaksi. Suuttimien sijoittelussa olennaista on, että säilöntäaine osuu rehuun, eikä haihdu ilmavirtaan. Sijoita suuttimet torvessa aina rehuvirran puoleiselle kyljelle, muuten säilöntäaineen haihtumistappiot voivat olla isot. Asiantuntijamme annostelujärjestelmissä on ylihärmäläinen Happowa Oy