Skip to main content

AIV Via vastaa muuttuvan ilmaston haasteisiin täydellä teholla!

Annostelu
Säilörehu
 • Nurmisäilörehu,
  ka > 30 % 5 l/tn
 
 • Maissisäilörehu 4 l/tn
 
 • Kokoviljasäilörehu,
  viljakasvit 4 l/tn
 
 • Kokoviljasäilörehu,
  palkoviljat,
  ka > 30 % 5 l/tn
 
Murskevilja
 • Kosteus 35–45 % 3 l/tn
 
 • Kosteus 30–35 % 4 l/tn
 
 • Kosteus 27–30 % 5 l/tn
 
 • Kosteus < 27 % 6 l/tn
 
Palkoviljat, murskesäilöntä
 • Kosteus > 35 % 6 l/tn
 
 • Kosteus 27–35 %  5 l/tn
 
 • Kosteus 25–27 % 6 l/tn
 
 • Kosteus < 25 % 7 l/tn
 
Seosrehu
 • Normaali taso 3 l/tn
 
 • Lievä haaste 1–3 l/tn
 
 • Haasteellinen tilanne 3–5 l/tn
 
Olki
 • Laakasiilo tai auma 7 l/tn
 
 • Pyöröpaali, kanttipaali 5 l/tn
 

 

Arvaamattomat sääolot tarkoittavat yhä useammin sitä, että korjattavan viljan tai rehun kosteus ei ole optimoitavissa, vaan on sitä mitä saadaan. Säilöntämenetelmä ja -aine on valittava ottaen huomioon vaihteleva kosteus. Säilöntähaasteet muuttuvat erilaisiksi, kun kosteus vähenee tasolle, jossa enää homeet kasvavat. AIV-tuoteperheen propionihappopitoisin AIV Via selviää näistäkin haasteista.

AIV Via perustuu muurahaishappoon, kuten muutkin AIV-perheen tuotteet. AIV Vian erityispiirre on korkea propionihappopitoisuus, josta on hyötyä erityisesti homeiden torjunnassa. Pelkkään propionihappoon verrattuna AIV Via laskee voimakkaammin rehun pH-arvoa, mikä tehostaa propionihapon säilöntävaikutusta ja kykyä hillitä pilaajamikrobien kasvua. Sopiva määrä natriumformiaattia vähentää syövyttävyyttä.

Vilja ja palkoviljat

Yhä useammin vilja murskesäilötään varsin pitkälle tuleentuneena. Murskesäilöntä on haastavimmillaan, kun kosteutta on 20–25 %. Vilja ei tiivisty ja happea jää sekaan. Näin kuivassa viljassa vain homeet kykenevät kasvamaan. Tällaisissa olosuhteissa säilöntäaineelta vaaditaan tiukkaa tehoa homeita vastaan, ja lisäksi aineen levittymistasaisuudesta tulee huolehtia erityisen tarkasti. AIV Via sisältää runsaasti propionihappoa ja näin sen käyttöalue kattaa myös kaikkein kuivimman murskeviljasäilönnän.

Säilörehu

AIV Via sopii esikuivatulle nurmirehulle tilanteisiin, joissa riskinä on rehun lämpeneminen syöttövaiheessa. AIV Via voidaan valita, kun säilöttävän rehun kuiva-aine on yli 30 %.

Seosrehu

AIV Via sopii hyvin myös seosrehun stabilointiin. Sopiva aloitustaso on 3 l/t. Annostelua voidaan säätää kokemusten ja lämpötilamittausten perusteella seuraavina päivinä.

Olki

Kun olki säilötään AIV Via -säilöntäaineella, oljen hygienia paranee turpeen tasolle pilaajamikrobien määrän laskiessa. Turpeen antibakteeriset ominaisuudet perustuvat happamuuteen ja turpeen sisältämiin humushappoihin. AIV Via sisältää riittävästi muurahaishappoa tehokkaaseen pH:n laskuun ja reilusti propionihappoa homeiden torjuntaan. Tämä onkin tarpeen, sillä haasteellisissa korjuuoloissa olki voi sisältää paljon hiivoja ja homeita ja oman lisäriskinsä tuovat myös mahdolliset lintujen ulosteet. Muurahaishappo on erittäin tehokas monia haitallisia bakteereja vastaan, mikä vähentää huolta esimerkiksi tarttuvista eläintaudeista. Säilöntäaineen hapot pehmittävät olkea ja auttavat siten myös tiivistämisessä.

AIV Via -tuotetta voi laimentaa vedellä tarvittavassa suhteessa. Pieni yliannostelu ei aiheuta olennaista haittaa, mutta merkittävä yliannostelu (yli 10 l/t) voi tuntua hajuna olkea käsiteltäessä. 

Muurahaishappo, propionihappo ja natriumformiaatti sopivat luomutuotantoon EU:n luomuasetuksen 2019/2164 mukaisesti käytettäväksi säilöntäaineena tai säilörehun valmistuksessa

EDUT LYHYESTI
 • AIV-tuotesarjan korkein propionihappopitoisuus tehokkaaseen homeiden torjuntaan ja jälkilämpenemisen estoon murskesäilönnässä, säilörehussa tai seosrehussa.
 • Natriumformiaatti vähentää koneiden syöpymistä.
 • Tuotteen laimentaminen on mahdollista vedellä, jos levittymistasaisuuden parantamiseksi se on tarpeen. Annostelua täytyy lisätä laimennoksen suhteessa.

Monipuolinen AIV Via

PAKKAUSKOOT
 • 200 litraa
 • 1000 litraa (IBC-kontti)
TEHOAINEET
 • Muurahaishappo 43 %
 • Propionihappo 27,5 %
 • Natriumformiaatti* 10,3 %

*Formiaatit ovat muurahaishapon suoloja, jotka vähentävät hapon syövyttävyyttä.