Skip to main content

Vaivatonta säilöntää puintikosteana

Kokojyväsäilöntä on puintikostean viljan aerobista säilöntää, jossa homeiden kasvu estetään propionihapon avulla. Säilöntäaineen annostelutarve riippuu säilöntäajasta ja viljan kosteudesta.

Viljan happosäilöntä tarjoaa kustannustehokkaan tavan säilöä kotieläinten tarvitsema rehuvilja. Säilöntätavalla päästään vähemmällä viljan käsittelyllä kiireisenä puintiaikana, ja samalla voidaan hyödyntää mahdollisia halvempia varastopaikkoja.

Happosäilönnässä viljaa ei tarvitse kuivata, vaan Propcorn Plus -säilöntäaine lisätään puintikosteana. Kokonaisina jyvinä säilöttävä vilja pyritään puimaan alle 25 % kosteudessa. Propcorn Plus lisätään viljaan siirrettäessä vilja kärryistä varastoon. Säilöntäaineen annostelu riippuu viljan kosteudesta.

Happosäilötyn viljan varastointipaikan tulee olla kuiva eli suojassa vedeltä ja lumelta. Vilja voidaan säilöä siilossa tai lattialla. Lattian tulee olla ehjä ja mieluiten betonia. Betoni ja vilja eristetään toisistaan muovikalvolla, jottei betonista liukeneva kalkki heikennä säilöntäaineen tehoa.

Tuoresäilöttyä (niin murskeena kuin kokonaisena hapotettua) viljaa syötettäessä tulee muistaa E-vitamiinilisäys eläinten ruokintaan.

Ohjeet kokojyväsäilöntään

Propionihapon käyttö kokojyväsäilönnässä vähentää merkittävästi homeiden esiintyvyyttä.

Homeiden esiintyvyys propionihapposäilönnässä