Skip to main content

Parhaat tärpit murskeviljan tekoon

Murskevilja
4.7.2024 | 13:07

Murskeviljan säilönnässä pätee kolmen H:n sääntö, eli säilönnän onnistuminen perustuu hygieniaan, happamuuteen ja hapettomuuteen. Hygienia tarkoittaa viljan puhtautta eli esimerkiksi sitä, ettei vilja saa pilaantua kasassa jo ennen murskausta. Happamuus saavutetaan helpoiten käyttämällä säilönnässä orgaanisten happojen seosta, kuten AIV-liuoksia. Lisäksi orgaanisten happojen antimikrobiologiset ominaisuudet auttavat säilönnän onnistumisessa. Hapettomuus on välttämätön osa onnistunutta säilöntää ja on mahdollista vain hyvin tiivistetyssä ilmatiiviissä säilössä. Murskeviljasäilöntä onnistuu kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena huolellisen työn lopputuloksena.  

Haasteita murskeviljasäilöntään aiheuttavat:

•    Viljan kosteuden vaihtelu ja kuivahko vilja
•    Murskattavan viljan epätasaisuus 
•    Puinnin ja murskauksen välisen viiveen pitkittyminen yli yhden vuorokauden pituiseksi
•    Väärä säilöntäainevalinta tai epäonnistuminen säilöntäaineen annostelussa
•    Riittämätön tiivistäminen
•    Murskauksen keskeytyminen pitkäksi aikaa
•    Epätäydellinen hapettomuus esim. vuotojen takia
•    Säilön avaaminen alle 1kk säilönnästä

Kuinka näitä haasteita voi taklata jo etukäteen?

Toimi näin viljan kosteuden ja jyväkoon vaihdellessa

Kun viljan kosteus on yli 30 %, se tiivistyy hyvin ja happi kuluu nopeasti pois viljan seasta. Kun vilja on tätä kuivempaa tai viljan kosteus vaihtelee, säilöntähaasteet lisääntyvät. Kuivemman viljan sekaan jää enemmän ilmaa ja kasa jää helposti löyhäksi. Onnistumisen varmistamiseksi näissä tapauksissa korostuu säilöntäaineen valinta, annostelu ja annostelun tasaisuus sekä ehdoton ilmatiiviys säilöntäjakson aikana. Murskesäilöjän varma valinta säilöntäaineeksi on AIV® Via ja AIV® Ässä Na, jotka toimivat laajalla kosteusalueella. 

Kuivemmassa viljassa ilmatiiviys on haastavampaa saavuttaa ja pienetkin ilmavuodot esimerkiksi siilon laidoista riittävät homeiden kasvuun. Säilöntäaineen määrää onkin tarvittaessa lisättävä, jos ilmavuotojen riski on olemassa. Siilon pintaosa on haasteellisin paikka ja aivan pintaan tupla-annos säilöntäainetta onkin paikallaan (ks. annostelutaulukko). 

Säilöttävän viljan jyväkoko voi vaihdella, jolloin valssien säätöihin tulee kiinnittää huomiota. Kokonaiset jyvät heikentävät viljan tiivistämistä ja ovat siten riski myös säilönnälle. Suurin haitta kokonaisista jyvistä on kuitenkin se, että ne menevät naudan ruuansulatuksen läpi usein kokonaisena, jolloin jyvän ravintoaineet menetetään kokonaan. 

Minimoi viive puinnin ja murskauksen välillä

Kosteus ja lämpö edistävät pilaajamikrobien kasvua vastapuidussa viljassa ja vilja alkaa vähitellen lämmetä. Mitä kosteampaa vilja on, sitä lyhyempänä viive puinnin ja murskauksen välillä olisi syytä pitää. Viljan kuivauksen aloittamiselle puinnin jälkeen on olemassa suositukset. Jos viljan kosteus on yli 30 %, kuivaus suositellaan aloitettavaksi 12 tunnin kuluessa puinnista. Kosteuden ollessa 25 % suositus on 24 tuntia ja kosteuden ollessa enintään 20 % kuivauksen aloittamista voidaan lykätä enintään 48 tuntia. Näitä suosituksia olisi hyvä noudattaa myös murskesäilönnässä, jottei vilja ehdi pilaantua jo ennen säilöntää. Homeiden kasvu viljassa voi johtaa myös mykotoksiinien muodostumiseen. Jos mykotoksiineja on viljassa jo ennen murskausta, ne eivät poistu viljasta säilönnän aikana. Jos vilja on odottanut säilöntää suositusta pidempään, säilöntäaineen annostelua on syytä lisätä 1–2 l/t ja jopa säilöä tämä vilja erilleen muusta viljasta. 

Oikealla säilöntäaineella ja annostelulla on iso rooli onnistumisessa

Säilöntäainekustannus on vain noin 2–5 % viljasadon arvosta. Murskeviljan säilöntäaineeksi kannattaakin valita tuote, joka toimii laajalla kosteusalueella. Katso suositukset alla olevasta taulukosta. 
On myös huolehdittava, että hapotuslaitteisto on riittävän tehokas sekä suuttimet riittävät, jotta annostelu olisi mahdollisimman tasainen viljamassaan. Säilöntäaineen levitystasaisuus korostuu, kun kosteutta on alle 28 %. Sekoittuminen paranee, kun vilja kulkee ruuvissa pitkän matkan. Optimitilanteessa viljaa siirtävä ruuvi on vinossa, eli ruuvi nostaa viljaa samalla kun se siirtää sitä. Annostelun tulisi tapahtua useammalla suuttimella 1,5 ruuvin kierteen päässä toisistaan.

Peitä siilo yön ajaksi vakuumimuovilla

Kun murskeviljan säilöntä laakasiiloon keskeytyy yön ajaksi, lisää päivän viimeiseen kuormaan annostelua 1–2 l/t. Peitä viljasiilo yön ajaksi vakuumimuovilla, jotta kosteus ei pääse haihtumaan liikaa pinnalta. Haihtumisen takia pintakerroksesta saattaa hävitä myös säilöntäainetta. Kun murskausta jatketaan seuraavana päivänä, lisää annosta seuraavaan kuormiin (1–2 l/t) ja tallaa heti ensimmäisen kuorman jälkeen, mielellään siten, että kerrokset vähän sekoittuvat.

Pidä siilo suljettuna pari kuukautta

Sulje säilö ilmatiiviisti mahdollisimman nopeasti. Painota muovit riittävästi, jotta muovi säilyy paikoillaan. Huolehdi, etteivät linnut tai rotat pääse tekemään muoviin reikiä. Hanki lintuverkko tuubin suojaksi ja estä jyrsijät tuubin viereltä. Tee tuubi mieluiten asfalttikentälle. Ilmatiivis säilöntäjakso (1–2 kk) on välttämätön, jotta viljan hiivojen määrä laskee niin alhaiseksi, ettei vilja lämpene syöttövaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää viljan ollessa kuivahkoa (kosteus alle 30 %). 

Jos viljaa kuitenkin täytyy ottaa syöttöön heti murskauksen jälkeen, suosittelemme käsittelemään 1–2 kk tarpeen murskeviljaa kokojyväsäilönnän ohjeen mukaan Eastman Propcorn™ -säilöntäaineella. 

Muistilista, tee näin: 

•    Pyri viljelemään tasalaatuista viljaa
•    Kunnosta valssit tarvittaessa
•    Minimoi puinnin ja murskauksen viive 
•    Mittaa viljan kosteus mieluiten joka kuormasta
•    Valitse tehokas säilöntäaine ja annostelu viljan kosteuden mukaan
•    Tarkista murskaustulos ja myllyn säädöt riittävän usein
•    Varmista seurannan avulla, että säilöntäainetta menee tavoiteltu määrä
•    Muistettava hyvä hygienia murskattaessa ja tiivistettäessä. Vältä maakontaminaatiota.
•    Riittävä tiivistys
•    Jos murskaus keskeytyy yön yli, peitä siilo muovilla
•    Huolehdi että muovit säilyvät ehjinä (estä linnut ja jyrsijät)
•    Pidä siiloa suljettuna vähintään 1kk, mieluiten 2kk

Lähteet