Skip to main content

Varmista laadukkaat kuivikeoljet säilönnän keinoin

Säilöen laadukasta kuiviketta
18.6.2024 | 14:06

Kuiviketurpeen niukkuuden ja sahateollisuuden hiljaiselon myötä kuivikemateriaalien saatavuus on heikentynyt ja hinnat ovat nousseet. Kotoinen olki pitäisikin tässä tilanteessa pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. Aina syksyn säät eivät kuitenkaan mahdollista oljen korjaamista kuivana ja hyvää kuivikemateriaalia menetetään. 

Olki voidaan kuitenkin korjata ja säilöä myös hieman kosteana soveltamalla säilörehun säilöntämenetelmää, eli hapettomuutta ja happamuutta. Menetelmä vähentää olennaisesti korjuun sääriippuvuutta ja tuo kaivattua helpotusta kuivikepulaan. Käyttämällä AIV Via -säilöntäainetta oljen pH laskee ja samalla torjutaan tehokkaasti haitallisia mikrobeja. Näin säilötty olki ei pölyä ja oljen hygieeninen laatu paranee samalle tasolle kuin turpeella.

Useissa käyttökohteissa oljen ei oikeasti tarvitse olla rutikuivaa. Turve on arvostettu kuivike, vaikka sen kuiva-ainepitoisuus on vain 45–55 %. Hieman kosteana korjattu olki voi siis täyttää kuivikekäytön vaatimukset, kunhan säilöntä saadaan onnistumaan.

Happosäilötty hygieeninen olki soveltuu erinomaisesti myös ruokintakäyttöön sekä virikkeeksi emakoille ja porsaille. Tällainen olki ei lisää homekuormaa seosrehuun eikä aiheuta seosrehun lämpenemisongelmia.

Tutkimushankkeissa saatujen mittaustulosten perusteella noin 5 ha olkisato vastaa imukyvyltään turvekuormaa (noin 8600 kg, 50 m3) olettaen, että olkisadosta noin 30 % jää sänkeen. Sänkeen jäävää osuutta voi pienentää niittämällä sängen puinnin jälkeen. Olki voidaan korjata tarkkuussilppurilla, kun on tarve lyhyelle silpulle. Silppuaminen helpottaa myös ilmatiiviin säilönnän onnistumista.

Varaudu vaihteleviin sääoloihin ja lue ohjeet oljen säilöntään

Lue sikatilan kokemuksia AIV-säilötystä oljesta