Skip to main content

AIV tuo markkinoille ainutlaatuisen Laatutakuun

20.9.2017 | 9:09

Suomalaisiin olosuhteisiin kehitetyt AIV-rehunsäilöntäaineet ovat niin luotettavia, että niillä säilötyille rehuille myönnetään nyt Laatutakuu.

AIV Laatutakuu tuo turvaa rehunsäilöntään

Ainutlaatuinen AIV Laatutakuu takaa rehuntekijälle, että hyvien säilöntätapojen ja valmistajan antamien annostelusuositusten mukaisesti säilötty nurmirehu on laadultaan joko hyvää tai erinomaista. Takuun piiriin kuuluu koko AIV-tuoteperhe: AIV® 2 Plus Na, AIV® Ässä Na ja uusi AIV® Pro NC.

– AIV Laatutakuu on täysin uudenlainen konsepti, jolla haluamme tuoda varmuutta kotieläintuottajan arkeen. Yhdistettynä oikeaoppisiin säilöntämenetelmiin AIV-säilöntäaineilla saadaan aikaan erinomaisia säilöntätuloksia. Jos asiakkaamme ei kuitenkaan jostain syystä ole tyytyväinen rehunsa laatuun, hän voi olla yhteydessä meihin, kertoo AIV-liiketoiminnan vetäjä Kirsi Kuparinen.

Säilörehun katsotaan epäonnistuneen, kun ammoniakkityppeä on yli 80 g/kg kokonaistyppeä. Jos rehun ammoniakkipitoisuus ylittää tämän rajan, säilönnässä käytetty AIV-säilöntäaine korvataan asiakkaalle täysimääräisenä*.

Luotettavinta rehunsäilöntää

AIV-tuotteiden edut tulevat esiin erityisesti Suomelle tyypillisissä vaihtelevissa korjuuolosuhteissa. Muurahaishappoon perustuvan säilönnän riskit ovat selkeästi pienemmät kuin muilla säilöntämenetelmillä, minkä vahvistaa myös rehuanalyysitulokset. Valion Artturi-aineiston mukaan vuoden 2016 säilörehuista hapolla säilöttyjen rehujen osuus epäonnistuneista rehuista oli noin 2 %, kun taas biologisilla tai muilla menetelmillä säilötyillä rehuilla vastaava luku oli noin kolminkertainen.

Onnistuneella säilönnällä on karjatilalle suuri merkitys – jopa 60–70 % korjatun rehun arvosta.

– Epäonnistuminen rehunsäilönnässä on kotieläintuottajalle suuri taloudellinen riski, joka vaikuttaa suoraan tilan kannattavuuteen. Kokemukset ja analyysit osoittavat, että AIV-säilöntä on luotettavin ratkaisu rehunsäilöntään, mutta haluamme tarjota asiakkaillemme vielä lisävarmuutta. Siksi tuomme markkinoille AIV Laatutakuun, Kuparinen toteaa.

*AIV Laatutakuu kattaa nurmisäilörehun, joka on tehty hyvien säilöntätapojen mukaisesti ja valmistajan annosteluohjeita noudattaen. Tiettyjä poikkeuksia ja rajoituksia voidaan soveltaa. Tutustu takuuehtoihin.

Lisätietoja:
Kirsi Kuparinen
AIV-liiketoiminnan vetäjä
+358 505555479

kirsikuparinen@eastman.com
Eastman Chemical Company
www.AIV.fi

Eastman Chemical Company on maailmanlaajuinen erikoiskemikaalien tuottaja, joka valmistaa myös kuituja ja muovituotteita. Eastmanin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yhtiön palveluksessa on noin 14000 ammattilaista. AIV-rehunsäilöntäaineiden valmistuksesta, tuotekehityksestä ja myynnistä vastaa Eastmanin suomalainen tytäryhtiö Taminco Finland Oy. Tuotteet valmistetaan Oulun tehtaalla, josta ne toimitetaan kotimaan markkinoille sekä vientiin. Suomessa yhtiön palveluksessa on noin 130 työntekijää.