Skip to main content

Minimoi paalirehun laatuvaihtelu

21.4.2022 | 8:04

Säilöntäaine rehulle on kuin voi leivälle

Paalirehun laatu voi vaihdella paalien välillä huomattavasti. Ruokinnan suunnittelu ja toteutus on tarpeeksi haasteellista jo ilman laadun vaihtelua. Esimerkiksi kuiva-aineen vaihtelu muuttaa seosrehun ravintoaineiden suhteita.

Säilöntälaatu vaihtelee myös. Vähän enemmän kosteutta, niin käymistä on rehussa enemmän – rehun maittavuus laskee, ja valkuainen on pilkkoutunut pidemmälle. Rehun syönti vähenee, lehmät valikoivat ja toteutunut ruokinta ei olekaan sitä mitä suunniteltiin. Terveyskin voi vaarantua.
Tehokkaalla säilöntäaineella paalirehun laatuvaihtelua voidaan vähentää. AIV estää haitallisten mikrobien toimintaa ja rajoittaa säilönnän aikana tapahtuvia muutoksia. Eräs viljelijä vertasi AIV:tä voin levittämiseen leivälle. Ilman voita kaikki leivät eivät ole hyviä, mutta voin kanssa maistuvat.

Seosrehun lämpeneminen voi olla haaste paalirehua käytettäessä

Paalirehussa on paljon pintarehua suhteessa rehun määrään. Pintaosiin happea pääsee suhteellisen helposti, jolloin aerobisia pilaajamikrobeja on rehussa paljon. Kun tällaisesta rehusta tehdään seosrehua, se lähtee pilaantumaan välittömästi. Ongelmaa voidaan torjua ennakolta säilömällä rehu AIV-säilöntäaineella, jolloin hiivojen määrä rehussa laskee säilönnän aikana. Toinen vaihtoehto on estää seosrehun lämpenemistä lisäämällä seosrehuun sekoitusvaiheessa AIV Ässä Na -tuotetta 3–5 l/t. 

Säilörehuanalyyseissa hapon käytön edut näkyvät selvästi

Säilörehuanalyyseistä näemme selvästi, että happosäilöntäaineen edut näkyvät rehun parempana sokeripitoisuutena jopa yli 40 %:n kuiva-ainepitoisuudessa. Säilörehun syönti, maitotuotos ja maidon pitoisuudet paranevat, kun säilörehun sokerit ovat säästyneet liialliselta käymiseltä. Paras syönti saavutetaan, kun säilörehun sokeripitoisuus on 110 g/kg ka.

Muurahaishappopohjaiset säilöntäaineet rajoittavat käymistä, jolloin rehun sokeripitoisuus säilyy hyvällä tasolla. Lähde: Valio Artturi-säilörehuanalyysit 2017