Skip to main content

Opi uutta kokojyväsäilönnästä ja viljan murskesäilönnästä

6.8.2020 | 8:08

Tuoreviljan säilönnässä on kaksi päätapaa, ilmatiivis murskesäilöntä ja propionihapon käyttöön perustuva kokojyväsäilöntä, jossa vilja säilytetään avoimessa tilassa. Nämä kaksi menetelmää poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kokojyväsäilöntä soveltuu lähtökohtaisesti sitä paremmin mitä kuivempaa vilja on. Sen sijaan murskesäilönnässä kosteus edesauttaa viljan tiivistymistä ja siten edistää säilönnän onnistumista.

Kokojyväsäilöntään on nyt kattavat ohjeet tarjolla

Olemme koonneet yksityiskohtaiset Ohjeet kokojyväsäilöntään. Kokojyväsäilössä on erityisen tärkeää, että säilöntäaine jakaantuu tasaisesti viljaan, ja jokainen jyvä saa ainetta pintaansa. Annostelussa huomioidaan tarkkaan viljan kosteus. Kokojyväsäilöntä vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Seuraamalla viljan lämpötilaa säilössä on mahdollista havainnoida viljan säilönnän onnistumista.

Viljan murskesäilönnästä on julkaistu uusi tutkimusraportti

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on päättynyt kevään aikana Rehuviljaa entistä edullisemmin –hanke murskesäilöntään liittyen. Tutustu hankkeen loppuraporttiin:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-947-7. Satasivuinen paketti kokoviljasta ja murskeviljasta antaa paljon vinkkejä, mutta tuo esille myös kehityskohteita.

Hankkeen ruokintakokeessa sonnit söivät seosrehua murskesäilöttyä viljaa sisältävällä ruokinnalla enemmän ja kasvoivat paremmin kuin kuivaa viljaa sisältäneellä ruokinnalla. Murskesäilötyn viljan kosteus vaihtelee paljon korjuuolosuhteista johtuen. Säilönnän onnistumisen kannalta onkin tärkeää valita oikea aine ja annostelu huomioiden viljan kosteus.

Kun viljan kosteus on alle 30 %, maitohappokäymisen rooli jää vähäiseksi, mikä on haaste maitohappobakteeriymppejä käytettäessä. Jotta näin kuivan murskeviljan säilönnässä onnistutaan, on tärkeää, että valitaan kyseisellä kosteusalueella toimiva säilöntäaine ja että se annostellaan viljaan tasaisesti ja riittävästi. Tilaseurannassa havaittiin tilanteita, joissa ainevalinnassa tai annostelussa epäonnistuminen johtivat viljan laadun heikkenemiseen. Kannattaakin varautua viljankosteuden vaihteluihin säilönnän aikana.

Urakointia käytetään murskesäilönnässä yleisesti. Yksi keino saada urakointiin lisäaikaa on lisätä Eastman Propcorn Plus – tai Eastman Propcorn NC -säilöntäaineliuosta viljaan jo puinnin yhteydessä. Hankkeen koetulosten perusteella lisäaikaa murskaukselle voidaan saada jopa viikon verran. Näin saadaan parannettua koneiden käyttöastetta, jolloin on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä parantuneen hygieenisen laadun ohella.

Tässä valintataulukko avuksi oikean säilöntäaineen valintaan.

seppala-Arja

Arja Seppälä

Tuotekehitys ja säilöntäneuvonta

0406311735

arjaseppala@eastman.com