Skip to main content

Pidä ape viileänä – katso vinkit

17.5.2018 | 18:05

Kesäinen lämpö hellii rehussa olevia pilaajamikrobeja, jonka seurauksena ruokintapöydällä oleva seosrehu alkaa pilaantua paljon nopeammin kuin talven kylmyydessä. Seosrehun lämpeneminen havaitaan tyypillisesti syönnin heikkenemisenä, tähteiden määrän kasvuna ja konkreettisesti mittaamalla rehun lämpötilaa. Lämpenemisongelman hallinnassa varmimmin hyvään tulokseen päästään, kun sekä parannetaan rehuhygieniaa että käytetään sopivaa säilöntäainetta.


Vinkkilista rehuhygienian parantamiseksi:
  • Tyhjennä vaunu huolellisesti eri sekoituskertojen välillä.
  • Tyhjennä ruokintapöytä useammin.
  • Erottele aiempaa huolellisemmin kaikki pilaantumapesäkkeet rehukomponenteista ennen niiden lisäystä seosrehuun.
  • Jos säilörehu on lämmennyttä, niin leikkaa rehurintamasta kerralla enemmän ja pyri pääsemään syötössä pilaantumisen edelle siten, ettei säilörehu ehdi alkaa lämmetä ennen seosrehuun laittoa.
  • Kokeile jättää mäski pois seosrehusta. Samoin olki tai heinä voi olla pilaajamikrobien lähde.
  • Käytä sopivaa säilöntäainetta estämään pilaajamikrobien kasvua seosrehussa

Listatuista toimenpiteistä kannattaa valita omalle tilalle parhaiten sopivat huomioiden samalla, että lisätyö pysyy kohtuudessa. Monesti on kustannustehokkaampaa käyttää seosrehussa sopivaa säilöntäainetta kuin esim. sekoittaa seosrehu useammin.

Seosrehun lämpeneminen heijastaa usein säilörehun lämpenemisherkkyyttä. Tällöin kannattaa tarkistaa säilörehun teon vaiheet ja pyrkiä estämään pilaajamikrobien kasvu rehunteon kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi paalirehu voi olla lämpenemisherkkää, jos muovikerroksia ei ole riittävästi, muoveissa on reikiä, paali on löysä tai säilönnässä ei ole käytetty kemiallisia säilöntäaineita.

Paras säilöntäainevalinta seosrehulle

Seosrehuruokinta yleistyy varsinkin isoimmilla tiloilla ja säilöntäainetta halutaan tilata yhä suurempina erinä. Suosittelemmekin seosrehun säilöntään AIV Ässä Na -tuotetta, jota saa sekä irtoliuoksena että pakattuna (1000 l, 200 l, 30 l).

AIV Ässä Na toimii tehokkaasti monenlaisilla rehuyhdistelmillä. Se sisältää propionihappoa sekä kaliumsorbaattia ja on siksi erittäin tehokas hiivoja vastaan – muurahaishappo puolestaan tehoaa hyvin bakteereihin. Lukessa tehdyissä kokeissa AIV Ässä Na paransi seosrehun stabiilisuutta jopa 10-40 tuntia, kun käyttömäärä oli 2-3 litraa/tonni.

Ammoniumformiaatti on poistunut EU:n säilörehun säilöntäaineiden rehulisäaineluettelosta ja tämän muutoksen seurauksena Eastman™ Stabilizer TMR Plus -tuote poistuu valikoimastamme.

Kokeessa AIV Ässä Na lisättiin seosrehuun kahdella eri annostelutasolla. Jo 2 l/t annostelulla saatiin selvä parannus seosrehun stabiilisuuteen (Luke 2017). Käytännön tilaolosuhteissa saavutettu stabiilisuus riippuu mm. käytettyjen rehukomponenttien laadusta. Siksi kussakin tapauksessa sopiva annostelutaso löytyy tapauskohtaisesti kokeilemalla.