Skip to main content

Propionihapolla torjut homeiden kasvun

Kun säät suosivat puintiaikaan, juuri puidun viljan kosteus voi olla alle 30 %. Tällaisen viljan murskesäilönnässä suurin haaste on homeiden kasvun esto kaikissa säilöntävaiheissa.

Viive puinnin ja murskauksen välissä johtaa usein korkeisiin mikrobipitoisuuksiin jo ennen varsinaista säilöntää. Ilmatiiviys on haasteellisempi saavuttaa, kun vilja on kuivempaa, ja pienetkin ilmavuodot esimerkiksi siilon tai tuubin laidoista riittävät homeiden kasvuun.

Propionihappoa sisältävät säilöntäaineet ovat erityisen tehokkaita tällaisen viljan säilönnässä, ja rehuun annosteltu säilöntäaine vaikuttaa edelleen syöttövaiheessa stabiloiden myös seosrehua. Säilöntäaineen propionihappo on energianlähde lehmälle.

Propionihappoa sisältävä AIV Ässä Na soveltuu hyvin murskeviljan säilöntään, kun viljan kosteus on 25–45 %. Kosteuden ollessa 16–30 % suosittelemme Eastman Propcorn Plus ja Eastman Propcorn NC -tuotteita.

Tuoresäilöttyä (niin murskeena kuin kokonaisena hapotettua) viljaa syötettäessä tulee muistaa E-vitamiinilisäys eläinten ruokintaan.

Todistettua tehoa viljansäilönnässä

Tuubisäilöntäkokeessa1 mitattiin joulukuussa 2009 korkeita bakteeri-, hiiva- ja homemääriä yleisimmin viljanäytteistä, jotka oli säilötty ilman säilöntäainetta. Propcorn NC ja AIV Ässä vähensivät haitallisten mikrobien määrää murskesäilötyssä viljassa. Säilötyn viljan kosteus vaihteli 16–32 %:n välillä.

Lähteet

1(MTT2010).