Skip to main content

Maittavaa murskeviljaa työtä säästäen

Suositellulla kosteusalueella viljan säilöntä ilmatiiviisti onnistuu esimerkiksi muovitetussa laakasiilossa, ja käymistä voidaan hallita muurahaishappoon perustuvilla AIV-tuotteilla.

Murskeviljasäilönnän onnistumisen kannalta suositeltu viljan kosteus on 35–45 %. Tällä kosteusalueella on vielä riittävästi kosteutta maitohappokäymiseen, ja vilja on helppo tiivistää niin, ettei ilmaa jää viljan sekaan. Säilö murskevilja ilmatiiviisti.

Murskeviljan säilönnässä AIV-tuotteet toimivat rajoittamalla bakteerien toimintaa, jolloin murskeviljasta tulee raikkaan tuoksuista ja maittavaa. Käymisen rajoittaminen on merkityksellistä myös murskeviljan säilönnässä, sillä muuten säilönnän aikana viljan pH voi laskea jopa alle 3,9. Alhainen pH-taso voi vaikuttaa syöntiin negatiivisesti.

Tuoresäilöttyä (niin murskeena kuin kokonaisena hapotettua) viljaa syötettäessä tulee muistaa E-vitamiinilisäys eläinten ruokintaan.

Todennetusti laadukkaampaa murskeviljaa

AIV rajoittaa mikrobien toimintaa säilönnän aikana. Tämän seurauksena valmiissa rehussa on enemmän sokereita ja vähemmän käymistuotteita. Rehu on sopivan hapanta ja maittavaa. Säilönnän aikaiset tappiot minimoituvat ja rehu ei ole lämpenemisherkkää.

Esimerkit ovat murskeviljan säilöntäkokeesta1, jossa viljan kosteus oli 39 %.

Lähteet

1(MTT 2010).

Enemmän sokereita ja vähemmän käymistuotteita

Enemmän sokereita ja vähemmän käymistuotteita

AIV-rehu ei ole lämpenemisherkkää