Skip to main content

Propionihappoa sisältävä tuote oikea valinta kuivemman murskeviljan säilöntään

23.5.2017 | 11:05

Kun vilja saadaan puitua hyvissä sääolosuhteissa, voi juuri puidun viljan kosteus olla alle 30 prosenttia. Tällaisen kuivemman viljan murskesäilönnässä suurimpana haasteena on homeiden kasvun estäminen.

”Puitavan viljan kosteus on huomioitava säilöntäaineita valittaessa”, kertoo Eastmanin asiakaspäällikkö Sami Saarikettu. ”Kun kosteus on 30-45 prosenttia, ovat AIV 2 Plus Na ja AIV Ässä Na hyviä valintoja säilöntään. Mutta viljan kosteuden mennessä alle 30 prosentin, ovat propionihappopohjaiset valmisteet tehokkaimpia.”

Kuivemmassa viljassa ei enää tapahdu luontaista maitohappokäymistä ja olosuhteet ovat hiivojen ja homeiden kasvulle otolliset. Lisäksi ilmatiiviys on haasteellisempi saavuttaa, kun vilja on kuivempaa. ”Kun viljan kosteus on 16–25 prosenttia, ovat propionihappotuotteet jopa ainoita toimivia valmisteita.”

Puintikauteen joustavuutta

Kosteuden ollessa 16–30 prosenttia suositellaan käytettäväksi runsaasti propionihappoa sisältäviä Propcorn Plus ja Propcorn NC -tuotteita. Muurahais- ja propionihappoa sisältävä AIV Ässä Na soveltuu hyvin murskeviljan säilöntään, kun viljan kosteus on 25–45 prosenttia.

Kun vilja voi olla kuivempaa säilöttäessä, tuo se myös viljelijälle kustannussäästöjä ja pelivaraa puintiaikaan. ”Nyt halutaankin tuoda propionihappovalmisteita enemmän viljelijöiden tietoisuuteen juuri kuivemman viljan säilönnässä.” Tilakokojen kasvaessa, puintikausi isoilla tiloilla pitenee ja suosiollisissa olosuhteissa vilja pääsee kuivaksi. ”Viljan ollessa kuivaa puinti käy nopeammin, jolloin puintikustannuksia saadaan vastaavasti alennettua”, Saarikettu toteaa.

Propcorn Plus kustannustehokas ja luotettava tuote

Propcorn-valmisteen etuna on alhainen käyttömäärä ja tällöin myös halvemmat kustannukset. Viljan ollessa kosteudeltaan 16–18 prosenttista Propcorn Plus valmistetta on lisättävä murskauksen yhteydessä 3 litraa viljatonnia kohden ja 18–30 prosentin kosteudessa 4 litraa tonnia kohden. ”Propcorn Plus on kustannustehokas tuote, koska käyttömäärät ovat pieniä ja valmiste on varmasti toimiva.”

Propcorn Plus -säilöntäainetta on saatavilla 30 litran kanistereissa ja 200 litran tynnyreissä. Nyt tulevan kesän aikana Propcorn Plus -tuotetta toimitetaan myös irtotoimituksena suoraan tilan omiin säiliöihin tuotuna. Irtotilaus Propcorn Plus -säilöntäaineelle tulee tehdä 31.5.2017 mennessä.

Kirjoittaja: Anne Nieminen