Skip to main content

Oikeat tuotevalinnat eri säilöntätarpeisiin

AIV-tuotepakkauksia
14.3.2024 | 14:03

Markkinoilla on erityyppisiä rehunsäilöntäaineita. Valintaa tehtäessä on keskeistä ymmärtää, että eri säilöntäaineet vaikuttavat rehussa eri tavoin ja näin myös niiden vaikutukset säilöntätulokseen ja tuotokseen ovat erilaiset. Kaikilla säilöntäaineilla ei voida saavuttaa samanlaisia säilöntätuloksia ja vaikutuksia tuotokseen yksinkertaisesti jo siitä syystä, että aineiden toimintamekanismit ovat erilaiset.

Säilörehun säilöntä perustuu happamuuteen ja hapettomuuteen. Kun pH laskee noin neljään, valkuaisen hajoaminen ja haitallisten mikrobien toiminta pysähtyvät. Maitohappokäymisellä tähän menee muutama vuorokausi siinäkin tapauksessa, että maitohappobakteerien määrää on lisätty biologisella säilöntäaineella. Suolamuodossa olevat tuotteet (esim. bentsoaatti, sorbaatti, nitraatti) puolestaan eivät itsessään laske rehun pH:ta lainkaan.

PH:n lasku onnistuu vain hapon avulla. Muurahaishappoon perustuvat AIV-tuotteet laskevat rehun pH-arvon heti annosteluhetkellä noin 4,5:een. Lisätty muurahaishappo myös rajoittaa käymisreaktioita, eli rehuun syntyvien happojen kokonaismäärä jää alhaisemmaksi ja rehun sokerit säästyvät pötsimikrobien käyttöön. Kun rehussa on maltillisesti maitohappoa ja runsaasti sokereita, on säilörehun syönti korkea.

Lypsylehmien ruokinnassa säilörehun käymislaadun merkitys on tieteellisesti osoitettu.  Käymisreaktioiden rajoittaminen ja rehun sokereiden säästäminen ovat keskeisiä keinoja, kun halutaan paras rehun syönti, tuotos ja maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet. AIV-tuotteiden käyttömääräsuositukset on valittu niin, että niitä noudattamalla liiallinen käyminen estyy.

Rehu ei myöskään saa pilaantua syöttövaiheessa. Rehun liiallinen lämpenemisherkkyys on tavallinen ongelma tiloilla ja se aiheuttaa sekä näkyviä että näkymättömiä tappioita sekä tuotoksen laskua. Jotta rehu ei lämpenisi, hiivojen tulisi kuolla säilöntäprosessin aikana. Maitohappo itsessään ei hiivoja tapa, siihen tarvitaan muita orgaanisia happoja. Erityisesti AIV Ässä Na ja AIV Via ovat oivallisia valintoja, kun halutaan lisää tehoa rehun lämpenemisen estoon.

Onnistunut säilöntä on kokonaisuus. AIV-tuotteilla voidaan saavuttaa samanaikaisesti sekä erinomainen käymislaatu että hyvä aerobinen stabiilisuus. 

Tuotevalintaa helpottamaan meiltä löytyy tuotevalintaesite, jossa on kasvilajikohtaiset taulukot annostelusuosituksineen. Esite kattaa erilaiset nurmirehut, kokoviljasäilörehut, maissisäilörehun, viljansäilönnän, seosrehun, niittoruokinnan ja vasikoiden hapanjuoton. Tuotevalintaesitteestä löytyvät myös annostelusuositukset eri tilanteisiin. Tutustu esitteeseen!