Skip to main content

Viljan kuivaukselle on vaihtoehtoja

8.8.2022 | 9:08

Sadonkorjuussa ja säilönnässä on paljon yhteensovitettavia aikatauluja ja luonnon asettamia reunaehtoja. Kuivurin kapasiteetti on monella tilalla korjuutyötä rajoittava tekijä. Kohonneiden energiakustannusten rinnalle saatetaan hakea kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Viljan kuivaukselle on vaihtoehtoja, jotka tuovat joustoa korjuuajan kiireisiin. 

Ilmatiivis murskesäilöntä – maittavaa rehua kustannustehokkaasti

Murskesäilönnässä kostea vilja säilötään ilmatiiviisti jyvien murskauksen jälkeen. Menetelmään tarvitaan kostean viljan murskaukseen sopiva mylly. 

Murskesäilönnässä pilaajamikrobien kasvu estetään ilmatiiviydellä, pH:n laskulla ja orgaanisilla hapoilla. Menetelmän toimivuus on näiden tekijöiden yhteisvaikutus, eli kaikki kolme ovat tarpeen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kosteammassa viljassa (kosteus yli 30 %), vilja tiivistyy hyvin ja happi kuluu nopeasti pois viljan seasta. Kun murskataan kuivempaa viljaa (kosteus alle 30 %), happea jää jyvien sekaan ja kasa voi jäädä löyhäksi. Tällöin säilöntäaineen valinta, annostelu ja annostelun tasaisuus, samoin kuin ehdoton ilmatiiviys säilöntäjakson aikana, korostuvat onnistumisen varmistamisessa.

Kuivemmassa viljassa ilmatiiviys on haastavampaa saavuttaa ja pienetkin ilmavuodot, esimerkiksi siilon laidoista, riittävät homeiden kasvuun. Säilöntäaineen määrää onkin tarvittaessa lisättävä, jos ilmavuotojen riski on olemassa. Siilon pintaosa on haasteellisin paikka ja aivan pintaan tupla-annos säilöntäainetta onkin paikallaan. 

Viljan kuivauskustannusten ja viljan arvon noustessa monet miettivät erilaisia säilöntävaihtoehtoja. Murskesäilöntä tuo joustoa korjuuaikatauluihin, ja tuottaa karjalle maittavaa rehua kustannustehokkaasti. Mikäli päädyt murskesäilöntään, Eastmanin tuotevalikoimista löytyvät oikeat säilöntäaineet murskeviljan eri kosteusalueille. 

Katso alla olevasta taulukosta eri AIV- ja Eastman-tuotteiden soveltuvuus ja käyttömäärät eri viljan kosteusalueilla.

Lue lisää murskeviljan säilönnästä viljan kosteuden ollessa 35–45 %: https://www.aiv.fi/sailo-oikein/viljansailonta/murskesailonta-viljan-kosteus-30-45

Lue lisää murskeviljan säilönnästä viljan kosteuden ollessa 18–30 %: https://www.aiv.fi/sailo-oikein/viljansailonta/murskesailonta-viljan-kosteus-18-30

Kokojyväsäilönnällä vilja heti syöttöön

Kokojyväsäilönnässä kosteaan viljaan levitetään tasaisesti Eastman Propcorn Plus -säilöntäainetta. Annostelu riippuu viljankosteudesta ja säilöntäajasta. Menetelmällä voidaan hoitaa viljan säilöntä kokonaan. Kokojyväsäilöntää voi hyödyntää myös ns. puskurimenetelmänä tuomaan joustoa pääasialliseen säilöntämenetelmään, esimerkiksi käsittelemällä osan viljasta kokojyväsäilönnällä. Kokojyväsäilöntä antaa mahdollisuuden aloittaa viljan syöttö heti puinnin ja käsittelyn jälkeen. Tämä vähentää viljan ostotarvetta.

Kokojyväsäilönnässä erikoislaitteiden tarve on säilöntävaiheessa pienempi, jolloin viljan murskaamisen voi tehdä myöhemmin, kun sopivaa kalustoa on vapaana. Kokojyväsäilönnässä säilöntä perustuu vahvan propionihappopohjaisen säilöntäaineen käyttöön.

Joustoa viljan kuivaukseen voi saada myös siten, että kuivaa viljan esim. 20 %:n kosteuteen ja lisää Eastman Propcorn Plus -säilöntäaineen tämän jälkeen. Tällöin vilja toimii ruokintalaitteissa kuivan viljan tapaan. Näin viljaerä saadaan kuivurista ulos huomattavasti nopeammin. 

Perehdy tästä kokojyväsäilönnän ohjeisiin: https://www.aiv.fi/sites/default/files/2020-10/PRESENTATION-Ohjeet-kokojyvasailontaan-EMEA-FIN-12014.pdf
Katso tästä taulukosta Eastman Propcorn Plus -tuotteen annostelumäärät eri viljan kosteusalueilla.